Kan jag bli uppsagd om jag bryter mot företagets fotopolicy?

FRÅGA
Hej!Jag filmade en video på mig själv på min arbetsplats (iklädd uniform som är tydligt signifikant för företaget) och postade denna på social media. Jag hade inte en tanke på att detta skulle kunna få några konsekvenser men har nu fått veta att jag brutit mot företagets fotopolicy. Min fråga är helt enkelt om jag kan bli uppsagd på grund av detta? Måste jag inte få en varning först för att det ska kunna utgöra en grund för uppsägning eller kan de bara säga upp mig direkt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är den juridiska frågan?

Frågan är under vilka juridiska förutsättningar som en arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare. Denna typ av frågor regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad krävs för att säga upp en arbetstagare?

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare krävs det att uppsägningen är sakligt grundad. I Sverige finns det två sakliga grunder för uppsägning (7 § LAS):

1. Arbetsbrist

Detta innebär att arbetstagarens tjänst inte längre behövs till följd av exempelvis nedskärning, omorganisering eller dylikt.

2. Personliga skäl.

Denna grund innebär att arbetstagaren, på ett eller annat sätt, har misskött sig i sin tjänst. Observera dock att om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader.

Vad gäller i ditt fall?

Du har visserligen brutit mot en regel på arbetsplatsen. Om det däremot inte är så att du vid upprepade gånger har brutit mot arbetsgivarens regler och varnats för detta kan du inte bli uppsagd.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?