Kan jag bli uppsagd från mitt jobb trots att jag har längst anställningstid?

FRÅGA
Hej är 59 år och jobbat längst på ett företag snart 5 år nu vill dom säga upp bara mig p.g.a arbetsbrist utan att följa LAS har blivit erbjuden 3 mån uppsägningstid och 3 mån avgångsvederlag Vi har ett kollektivavtal med IF-metall jag är ej med i Facket
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Jag tolkar din fråga som att du inte anser att din arbetsgivare följer LAS när han säger upp dig med anledning av arbetsbrist och att du har tre månaders uppsägningstid trots att du jobbat på företaget i nästan fem år. Jag förutsätter att du är arbetstagare i allmän eller enskild tjänst och att du inte innehar en företagsledande eller jämförlig ställning, lagen om anställningsskydd (LAS) är då tillämplig.

Vad säger lagen?

Uppsägningstid

Du som arbetstagare har rätt till en minsta uppsägningstid av en månad. Du har rätt till tre månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år (11 § LAS). I fråga om uppsägningstiden har alltså din arbetsgivare följt LAS.

Begreppet arbetsbrist

Vid uppsägning så behövs det sakliga skäl för att kunna säga upp någon. Det kan vara personliga skäl eller arbetsbrist. Arbetsbrist är allting som inte är personliga skäl, det är alltså ett väldigt brett begrepp och behöver inte nödvändigtvis betyda att det föreligger arbetsbrist i faktisk mening. Arbetsbrist anses alltid vara saklig grund för uppsägning.

Arbetsbrist

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren först utreda om det är möjligt att omplacera dig till en annan ledig befattning i verksamheten (7 § 2st. LAS). Om en sådan utredning är gjord och det fortfarande föreligger arbetsbrist så blir det fråga om turordningslista kring vilka arbetstagare som ska sägas upp.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist så ska arbetsgivaren följa en turordningslista (22 § LAS). Turordningen bestäms efter den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. Arbetstagare med en längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid (22 § fjärde stycket LAS). LAS är dock semidispositiv vilket innebär att man i kollektivavtal kan avtala om att annan turordningslista s.k. avtalslista ska gälla istället. En avtalsturlista gäller även för arbetstagare som inte är med i någon fackförening (2 § fjärde stycket LAS). I en avtalsturlista kan man rangordna de anställda på andra grunder än anställningstid men det får inte vara diskriminerande eller godtyckligt. Man kan till exempel rangordna på kompetens.

Sammanfattning

I fråga om uppsägningstiden har din arbetsgivare inte gjort något fel. I fråga om just du ska bli uppsagt beror det på om IF Metall har avtalat om en avtalsturlista med din arbetsgivare så är det denna som gäller. Har det inte skett så verkar det på din fråga som att du blivit felaktigt uppsagd eftersom du har längst anställningstid på din arbetsplats. I sådana fall har du rätt till skadestånd för både ekonomisk förlust (förlorad lön) och för den kränkning som den felaktiga uppsägningen innebär (38 § LAS). Jag råder dig att du vänder dig till din arbetsgivare och frågar vilken turlista som har använts. Därefter kan du fråga IF Metall om hjälp ifall det skulle vara så att du blivit felaktigt uppsagd. Du kan även ta hjälp av oss för att driva en eventuell process genom att kontakta oss här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82728)