Kan jag bli uppsagd för att jag inte delar samma värderingar som min arbetsgivare?

Jag arbetar som timanställd på ett bussföretag. jag skrev synpunkter på företagets policy om värderingarna. Två lappar hängde jag upp på anslagstavlan. jag har försökt att få debatt i detta med att de påstår att alla som arbetar inom företaget har samma värderingar.

De värderingar som gäller yrket har jag fått i min uppfostran. Värderingarna om klimat, hälsa, säkerhet har jag helt andra än företaget. Värdering är synonymt med åsikt. de värderingarna påverkar inte min yrkesutövning.

Idag fick jag ett telefonsamtal från depåchefen att jag var uppsagd omedelbart.

varje dag ropar företaget att de behöver förare.

kommer de undan med detta ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

En arbetsgivare får enbart säga upp en arbetstagare med saklig grund antingen pga. arbetsbrist eller personliga skäl. Enligt 7§ st. 2 LAS är en uppsägning inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgiivare bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Det räcker här att arbetsgivaren gör en egen skälighetsbedömning. Ifall det rör sig om arbetsbrist är det alltid skäligt att omplacera arbetstagaren. Vilket som öppnar denna paragraf upp för att omplacering ska beaktas. Det är därför viktigt vad din arbetsgivare anger för skäl till din uppsägning. Jag utgår från att din arbetsgivare har sagt upp dig på grund av att ni inte delade samma värderingar.

I LAS betecknas uppsägningar pga. personliga skäl som förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, 7§ st. 4 LAS. Det centrala är som framgått ifall uppsägningen varit sakligt grundad. Saklig grund anges inte i lagtexten. Om arbetstagaren sägs upp av personliga skäl, får uppsägningen inte grundas endast på omständigheter som arbetsgivaren haft kännedom om i mer än två månader innan underrättelse om uppsägningen lämnades till arbetstagaren. Det föreligger inte saklig grund att säga upp en arbetstagare av personliga skäl om arbetsgivaren känt till uppsägningsgrunden i mer än två månader enligt 7§ ST. 4 LAS. Om du skrev dina synpunkter på företagets värderingar för mer än 2 månader och företaget har känt till detta i mer än 2 månader, får inte din arbetsgivare ange detta som grund för uppsägning.

Ett företags värderingar är inte något medarbetaren ska "dela" för att inte riskera att bli uppsagd. Det är inte regler som medarbetaren har lovat att följa. För att saklig grund för perosnliga skäl ska föreligga krävs det att det har skett en misskötsel i yrkesutövningen. Jag ser inte hur dina värderingar skulle kunna påverka din yrkesutövning. FÖr att avgöra vad misskötsel innebär måste man avgöra vad som utgör dina åtaganden i anställningsavtalet. Dessa är att utföra arbetet, att följa ordningsföreskrifter, att följa säkerhetsföreskrifter och använda skyddsanordningar, att samarbeta och att vara lojal.

För att din arbetsgivare ska kunna säga upp dig krävs det också att din arbetsgivare har gjort dig medveten om att din misskötsel och vilka konsekvenser den kan få (AD 1996 nr 55). Jag ser ingen grund för din arbetsgivare att säga upp dig här. Arbetsgivaren har även en omplaceringsskyldighet inför uppsägning av personliga skäl, det vill säga undersöka om du kan omplaceras någon annanstans istället för att bli uppsagd. Genom att du har skrivit dina synpunkter på en anslagstavlan så har du inte heller öppet kritiserat företaget, och det kan alltså inte vara fråga om ett brott mot lojalitetsplikten.

Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Philip StockerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”