Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

FRÅGA
Hej! Jag arbetar på en förskola som barnskötare och undrar om min chef har rätt att kräva av mig att jag jobbar i köket när kocken är t ex sjuk eller frånvarande och det finns tillräcklig med personal. Min fråga är om jag får arbeta i köket som kock även om det innebär lättare rätter fast jag inte är utbildad kock eller att hantera storkök. Jag vill inte göra det eftersom jag känner att jag inte klarar det här, känner mig obekväm och stressad av att bara tänka att det är en ansvar jag inte är utbildad för.Kan jag bli uppsagt för arbetsvägran då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din arbetsgivare kan både omplacera dig och kräva att du utför andra arbetsuppgifter än de du normalt gör, så länge de ligger inom ramen för dina anställningsförhållanden och kompetens.

Att kräva att du hanterar storköksmaskiner som innebär stora risker för skada och som kräver viss utbildning och vana behöver du inte gå med på. Men om du arbetar på en mindre förskola och det handlar om att laga enklare rätter, som du skriver i ditt brev, måste du följa din arbetsgivares instruktioner.

Uppsägning eller avsked

Uppsägning beror oftast på ekonomiska förhållanden, eller arbetsbrist, se 7 § lagen om anställningsskydd. Innan en arbetsgivare kan säga upp en anställd på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren försöka hitta en alternativ arbetsuppgift den anställda. I ditt fall handlar det om att tillfälligt ersätta en sjuk eller frånvarande kock. Det rör sig alltså inte om ett omplaceringsalternativ innan en uppsägning för arbetsbrist. Du kan därför inte bli uppsagd på den grunden. En uppsägning får inte heller grunda sig på allt för bagatellartade grunder.

Avsked är en betydligare allvarligare situation, typisk sett när en anställd grovt åsidosatt sina arbetsuppgifter, eller stöld från arbetsplatsen, se 18 § lagen om anställningsskydd. Att du inte vill arbeta i köket tillfälligt är inte en tillräckligt stark grund för avsked.

Lojalitet

Som anställd ska du agera lojalt mot din arbetsgivare, och göra ditt bästa för att utföra dina arbetsuppgifter. En god idé att är att prata med din arbetsgivare om hur du känner inför att ansvara för köket. Om din arbetsgivare fortfarande anser att du ska laga och servera maten, kan du försöka göra så gott du kan. Om det är uppenbart att du inte klarar av det kommer din arbetsgivare märka det. Då har du visat god vilja men samtidigt visat att du inte är rätt person för köket.

Sammanfattning

Din arbetsgivare har en arbetsledningsrätt som innebär att de kan be dig utföra andra uppgifter än du normalt har, så länge de ligger inom ramen för din kompetens. Om du förklarar för din chef hur du känner, och gör ett försök i köket. Då har du visat att du inte är rätt person i köket. Det är då ingen arbetsvägran. Du kan därför varken bli uppsagd eller avskedad. Din arbetsgivare har även ett ansvar att se till att du mår bra på din arbetsplats. Du är varmt välkommen att kontakta oss på Lawline om du behöver ytterligare hjälp.

Vänligen,

Björn Lotoft
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1852)
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?
2021-09-11 Uppsägning av anställningsavtal innan arbetsstart.

Alla besvarade frågor (95801)