Kan jag bli straffad och hamna i belastningsregistret för att ha kört utan körkort?

2021-02-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Polisen stoppade mig medan jag körde och jag hade inget körkort Jag sa till dem att jag prova bilen eftersom jag tänkte köpa den.De tog mitt nummer och sa att vi ringer till digOch jag vet inte vad straffet blir och om mitt namn kommer att visas på belastningsregistret ?
SVAR

Hej,

Tack för att du väder dig till Lawline med din fråga.

Jag kan inte riktigt uttyda om du har ett körkort men inte hade det med dig eller om du inte har ett giltigt körkort överhuvudtaget. I mitt svar kommer jag därför utgå ifrån båda scenarion.

Är det straffbart att glömma körkortet hemma?

Du som kör bil har en skyldighet att ha med dig körkortet (3 kap. 15 § Körkortslagen). Kör du bil utan körkort kan du få betala böter (9 kap. 2 § Körkortslagen). Är det möjligt för dig att på annat sätt styrka din identitet exempelvis genom ID – kort eller om en medpassagerare kan bekräfta din identitet ska du inte ges böter.

Är det straffbart att köra utan körkort?

Att köra bil utan att överhuvudtaget har ett giltigt körkort är ett brott som kallas olovlig körning (3 § Trafikbrottslagen). Vanligtvis är straffet böter på 1500 kr eller 30 dagsböter. Har du dessförinnan haft ett giltigt körkort som har blivit återkallat eller om du åkt fast för att köra utan körkort flera gånger innan kan brottet klassas som grov olovlig körning. Straffet kan då bli allt ifrån böter till 6 månaders fängelse. För att dömas till fängelse för olovlig körning krävs enligt tidigare domar att det skett upprepade olovliga körningar inom loppet av 2 år ( RH 2017:35).

Olovlig körning kan även påverka dina möjligheter att ta körkort inom den närmsta framtiden. Transportstyrelen kan meddela en så kallad "spärrtid" på allt från 3 månader till 3 år. Spärrtidens längd avgörs av Transportstyrelsen i det enskilda fallet. Under spärrtiden har du ingen möjlighet att ta körkort (3 kap. 9 § Körkortslagen).

Hur länge finns uppgiften kvar i belastningsregistret?

Döms du till böter hamnar uppgiften i belastningsregistret och finns kvar där i 5 år efter du har fått boten (3 § 1 punkten och 17 § 9 punkten Lag om belastningsregister). Döms du istället till fängelse för grov olovlig körning finns uppgiften kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivandet (3 § 1 punkten och 17 § 1 punkten Lag om belastningsregister).

Hoppas att du fick svar på dina funderingar och lycka till!

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?