Kan jag bli sparkad under min tjänstledighet?

FRÅGA
Hej, jag ska vara tjänstledig för utbildning. Detta är beviljat av min chef och personalavdelningen har bekräftat att de fått den beviljade ansökan.Min chef annonserar nu ut en tillsvidareanställning som ersättare för mig fast jag bara är tjänstledig och säger till mig att hon ska utöka till två personal och att det är därför det står tillsvidareanställning.Jag vet dock att hon bara har budget för en personal. Kan hon sparka mig när den nya kommer? Jag jobbar statligt och har varit anställd i 7 år.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om uppsägning

En uppsägning ska alltid vara sakligt grundad. Arbetsbrist är en saklig grund för uppsägning, men om arbetsgivaren kan ordna andra uppgifter åt dig på arbetsplatsen anses inte uppsägningen vara sakligt grundad. I sådant fall har du rätt til en omplacering (7 § lagen om anställningsskydd - LAS).

Kan man bli uppsagd under tjänstledighet?

Arbetsgivaren får säga upp dig under din tjänstledighet, men endast på grund av de anledningar som vanligtvis gäller enligt lagen om anställningsskydd. Det kan vara arbetsbrist eller personliga skäl, det vill säga omständigheter kopplade till dig som person som gör att du inte kan arbeta kvar.

Om arbetsgivaren hävdar arbetsbrist måste turordningsreglerna följas (22 § LAS). Det finns vissa undantag men i regel tillämpas "sist in, först ut"-principen. Det innebär att arbetstidens längd är det avgörande för vem som ska sägas upp.

I övrigt löper din uppsägningstid som vanligt under din tjänstledighet. En uppsägning på grund av arbetsbrist kan ogiltigförklaras ifall arbetsgivaren inte följt turordningsreglerna.

Sammanfattningsvis

Arbetsgivaren kan säga upp dig under din tjänstledighet. En uppsägning måste vara sakligt grundad och bero antingen på arbetsbrist eller personliga skäl. Turordningsreglerna ska tillämpas vilket innebär att din anställning bör vara skyddad gentemot en anställd som anställs under din tjänstledighet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96515)