Kan jag bli skyldig att betala min partners boende under betänketid?

2019-10-25 i Underhåll
FRÅGA
Jag och min partner ska skilja oss och har betänketid till 17/2-20 på grund av att vi har ett gemensamt barn på 3 år. Vi har en gemensam bostadsrätt med ett gemensamt lån på 50% var. Vi ska sälja bostadsrätten och har skrivit på ett mäklaruppdrag. Både jag och min partner har lyckats få varsin hyresrätt, min partner flyttar 1/12-19 och jag 1/3-20. Nu har det uppstått en konflikt gällande ekonomin. Jag har önskat att bo kvar i vår gemensamma bostadsrätt till dess att jag flyttar då vi har delad vårdnad och jag behöver ha ett fast boende för att kunna ta hand om vårt barn varannan vecka. Jag har sagt att jag står för hyran samt min lånedel (amortering samt ränta) och att jag kan lägga ut pengar för min partners lånedel och ta tillbaka dom pengarna vid eventuell vinst på lägenheten. Vi var muntligen överens om detta först men nu har min partner ändrat sig. Hon säger nu att jag har skyldighet att betala för min del av vårt gemensamma boende samt även för halva hennes hyresrätt från 1/12-19? Stämmer det? Hyresrätten står i hennes namn samt införskaffades efter vi ansökt om skilsmässa.Jag förstår att jag inte kan tvinga min partner att behålla vårt gemensamma boende men vi har inte påbörjat försäljningsprocessen än och vet inte när vi hittar en köpare. Till saken hör att min partner tjänar mer än mig och jag har inte någon ekonomisk möjlighet till att betala för halva vårt gemensamma boende, eller hela boendet under tiden jag bor kvar och för halva hennes hyresrätt. Vad gäller?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning och allmänna förutsättningar

Jag förutsätter att ni är gifta, alternativt fortfarande är registrerade partners enligt lagen om registrerat partnerskap (1994:1117), vilket medför att äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) tillämpas på ert förhållande. I svaret kommer jag i allmänhet prata om makar eftersom det harmonierar med lagtexten; hoppas det känns okej!

Eftersom ni under betänketiden fortfarande är makar tillämpas samtliga bestämmelser i ÄktB.

Utredning

Hörnstenarna för makars ekonomiska förhållanden stadgas i 1 kap. 3 och 4 §§ ÄktB: "Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder", samt "Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas".

Ovanstående stadganden förtydligas sedan i 6 kap. ÄktB. Enligt 1 § ska makarna, efter förmåga, bidra till deras gemensamma och personliga behov. Om en makes medel inte räcker till för sitt personliga behov eller betalningar denne gör som rör familjens underhåll kan den andre maken bli skyldig att skjuta till pengar, 2 §. I fall där makar bor isär kan den ene maken att betala underhållsbidrag till den andre, 6 §.

Dessa regler bygger på tanken att makarna ska leva på en likvärdig ekonomisk standard och bidra till äktenskapet efter förmåga.

Utifrån vad som sägs i din fråga kan du därför aldrig anses skyldig att utge underhåll till din partner som går utöver din ekonomiska förmåga. Särskilt inte eftersom du angett att hon tjänar mer än vad du gör.

Råd

Jag hoppas att du med denna kunskap kan komma överens med din partner om en uppdelning av ekonomin som fungerar. Frågan bör i absolut sista hand avgöras av domstol eftersom det kommer bli oproportionerligt dyrt och tidskrävande. För det fallet rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (896)
2020-02-20 Kan jag begära återbetalning om jag betalar för mycket underhållsbidrag?
2020-02-18 Betala underhåll efter att min son fyllt 18?
2020-02-16 Underhållsskyldighet för barn i gymnasiesärskola
2020-02-11 Är man underhållsskyldig till myndigt barn som studerar? Del 2

Alla besvarade frågor (77210)