Kan jag bli nekad vård för att jag inte vill bära munskydd?

2021-08-07 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag blev vägrad vård (covidtest) på en vårdcentral såvida jag inte had munskydd på. Jag hävdade att det bara är en rekommendation och att jag därmed har rätt att välja bort det. Enhetschefen tillkallades och sade att region skåne och mottagningen hade valt att det skulle vara munskydd, trots att det klart och tydligt på deras egna plakat och på folkhälsomyndighetens sida säger att det är en rekommendation, inte ett krav. Vad säger lagen? Har jag rätt att välja att inte bära munskydd om det bara är en rekommendation, och har de rätt att neka vård av den anledningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige har vi sk vårdgaranti vilket innebär att du i det landsting du är folkbordförd i inom en viss tid har rätt att få kontakt med primärvården, få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården samt få besöka den specialiserade vården och få planerad vård (9 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen).

Precis som du skriver är det en rekommendation att bära munskydd när du besöker vårdcentralen. Det finns alltså inget lagstadgat tvång att bära munskydd för att få söka vård och du har rätt till vård även om du inte vill bära munskydd.

Om du vägrar munskydd när du besöker vårdcentralen kan du dock behöva vänta utomhus på din tur och liknande för att säkerställa de övriga patienternas och personalens säkerhet.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?