Kan jag bli nekad inresetillstånd i USA om jag tidigare är dömd för brott?

2019-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Fick 3 år för medhjälp till grov misshandel, försök till rån, vapenbrott mm 2001 och tjejen pratar om USA. Är ja körd där eller vad?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sverige är med i ett system som kallas för Visa Waiver Program (VWP). Detta innebär att man, i vissa fall, inte behöver ansöka om visum för att få åka in i USA om ens vistelse understiger 90 dagar och man reser som turist.

För att få inresetillstånd till USA på VWP måste man först fylla i en Electronic System for Travel Authorization (ESTA).

En av frågorna man måste besvara är om man tidigare är dömd för något brott. En person som blivit dömd för ett brott av "moral turpitude", moralisk skändlighet, så kan man bli nekad inresetillstånd till USA.

Det finns två undantag som gör att man fortfarande kan få inresetillstånd; om brottet begicks av någon som var under 18 år och brottet begicks för mer än fem år sedan. Det undantaget träffar inte dig då brotten begicks 2001.

Det andra undantaget gäller brott som har max 1 års fängelse i straffskalan.

Har man blivit dömd för mer än 1 brott och det sammanlagda fängelsestraffet översteg 5 år har man inte heller rätt till inresetillstånd.

Hälsningar

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll