Kan jag bli krävd på prestation enligt ett avtal som jag inte skrivit under?

Hej!

Jag har haft hundar på såkallat hunddagis i 3 månader men ska från och med månadsskiftet inte ha dem där längre.

När jag först kontaktade hunddagiset så fick jag ett avtal/kontrakt skickat till mig på e-mail som jag skulle skriva ut, skriva under och ta med. Jag skrev ut avtalet men ville inte skriva under det då jag ville fråga om vissa punkter först. Ägaren var sen inte där på över en vecka och det föll senare i glömska. Ägaren har sedan dess ej heller efterfrågat det. nu när de ska sluta där så säger hon att jag måste betala för nästa månad också eftersom det är reglerna enligt kontraktet jag fick skickat till mig. Jag har betalat för de 3 månader som jag haft hundarna där. Måste jag betala för nästa månad också trots att ingen av oss skrivit under avtalet/kontraktet?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Enligt avtalslagen 1 § ska avtal hållas oavsett om det är muntligt eller skriftligt. Jag vill börja med att poängtera att det var riktigt bra gjort att du läste igenom hela avtalet innan du började skriva under.

När hunddagiset skickade avtalet till dig innebär det juridiskt att de skickat ett anbud till dig. Detta anbud måste accepteras av motparten för att ett bindande avtal ska uppstå. En accept sker då genom att du skriver under. Har du inte skrivit under avtalet innebär det att du inte accepterar ett eller flera villkor i avtalet, därför gäller inte det avtalet med tanke på att du inte ens skrivit under det.

Sammanfattningsvis behöver du inte betala för nästa månad, eftersom du inte gått med på att göra det från första början. Om du ändå har hunnit betala dem, så ska hunddagiset betala tillbaka till dig.

Jag hoppas det löser sig!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning