Kan jag bli fälld för förtal efter att ha skickat ett mail till en person?

Om jag skickar ett mail direkt till den person som jag anser utsatt mig för ett brott för att fråga varför hen stalkat mig eller min svärfar. Kan jag bli anmäld för förtal? Personen blånekar. Har inte talat med någon annan om detta bara skickat mail direkt till berörd person.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att utgå från brottsbalken (BrB).

Vad är förtal?

Brottet förtal innebär att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta någon för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 stycket BrB). T.ex. anklaga någon för att ha begått ett brott.

Ytterligare en förutsättning för att ett uttalande ska vara förtal är att uppgifterna som sprids delas i ett större sammanhang. Vad som är "ett större sammanhang" finns inte bestämt. Men det är i alla fall till fler personer än en. Omfattningen på spridningen av uppgiften tar domstolen hänsyn till vid avgörandet av mål om förtal.

Sammanfattning

Nej, utifrån vad du berättar kan du inte fällas för förtal. Eftersom ditt mail endast har gått till en person så kan det rimligtvis inte anses ha spridits i ett större sammanhang.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Jenny VibergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo