Kan jag bli fälld för förtal efter att ha skickat ett mail till en person?

FRÅGA
Om jag skickar ett mail direkt till den person som jag anser utsatt mig för ett brott för att fråga varför hen stalkat mig eller min svärfar. Kan jag bli anmäld för förtal? Personen blånekar. Har inte talat med någon annan om detta bara skickat mail direkt till berörd person.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att utgå från brottsbalken (BrB).

Vad är förtal?

Brottet förtal innebär att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta någon för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 stycket BrB). T.ex. anklaga någon för att ha begått ett brott.

Ytterligare en förutsättning för att ett uttalande ska vara förtal är att uppgifterna som sprids delas i ett större sammanhang. Vad som är "ett större sammanhang" finns inte bestämt. Men det är i alla fall till fler personer än en. Omfattningen på spridningen av uppgiften tar domstolen hänsyn till vid avgörandet av mål om förtal.

Sammanfattning

Nej, utifrån vad du berättar kan du inte fällas för förtal. Eftersom ditt mail endast har gått till en person så kan det rimligtvis inte anses ha spridits i ett större sammanhang.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (904)
2020-01-31 Kan en fråga ställd på ett allmänt forum utgöra förtal?
2020-01-30 Förtal på grund av dålig referens
2020-01-30 Kan lögner från son och hans fru utgöra förtal?
2020-01-30 Är det förtal när styvmor påstår stöld som inte ägt rum?

Alla besvarade frågor (77208)