Kan jag bli dömd för rattfylleri?

2020-09-12 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej kommer jag bli dömd för rattfylleri? Ingen har sett mig köra och dom vittnen som finns styrker att jag låg under bilen på utsidan av framrutan, och framrutan var hel ( bilen var upp och ner) bilen var min, är de inte åklagaren som ska bevisa att ja kört bilen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag klargöra att jag inte kan besvara huruvida du kommer att bli dömd för rattfylleri eller inte eftersom det kräver en fullständig bild av utredningen och allas berättelser som kommer att ges under huvudförhandlingen. Jag kommer dock att redogöra för rattfylleribrottets rekvisit och vad åklagaren ska visa.

Vilka rekvisit har brottet rattfylleri?

Rattfylleribrottet finns stadgat i 4 § lag om straff för vissa trafikbrott. Paragrafen stadgar att "den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader".

För att bli dömd för brottet krävs därför att det kan bevisas utom rimligt tvivel att du fört ett motordrivet fordon efter att ha intagit alkohol så att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgått till minst 0,2 promille.

Vem ska bevisa vad?

I brottmål är det åklagaren som har den fulla bevisbördan. Beviskravet i brottmål är att det ska stå ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade begått brottet för att man ska kunna döma personen.

Det är således åklagaren som ska bevisa både att du framfört fordonet samt din alkoholkoncentration. Detta kan åklagaren göra genom olika sorters bevisning, exempelvis genom vittnesförhör, bilder och teknisk bevisning. Det är sedan upp till rätten att värdera de olika bevisen och avgöra om de är tillräckliga för att döma till ansvar.

Hur blir det i mitt fall?

Jag kan som ovan nämnt inte säga hur utgången i ditt fall kommer bli. Det är åklagaren som har den fulla bevisbördan, och du behöver därmed inte bevisa något. Huruvida bevisningen räcker till för att döma för rattfylleri eller inte är upp till domstolen att avgöra. Om det finns vittnen kommer rätten att bedöma deras vittnesutsagor och omständigheterna i övrigt kring händelsen och göra en samlad bedömning för att avgöra om man ska fälla eller fria utifrån den framkomna bevisningen i målet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1120)
2021-04-22 Jag har gjort mig skyldig till rattfylleri, vad kommer att hända nu?
2021-04-21 Hur stor är risken att körkortet blir återkallat efter två fortkörningar nära inpå varandra?
2021-04-18 Vad händer efter vårdslöshet i trafik?
2021-04-18 Vad händer om körkortet återkallas?

Alla besvarade frågor (91439)