Kan man bli dömd för olaga hot utan uppsåt? Får man som vuxen använda sig av luftgevär?

Hejsan Lawline!

Jag har en fråga gällande olaga hot, för en stund sedan befann jag mig i skogen med mitt nya luftgevär

och blev självfallet gripen, vapenbrott var det inte kom polisen fram till tillslut men olaga hot sa han att jag

kunde bli anmäld för om den som ringde in ville anmäla det som detta.

Då jag varken hade stött på varken människor eller djur och inte haft kontakt med något levande och även

sköt mot måltavla med kulfång och med en kulle bakom (från en uppenbar liggplats med stöd för vapen

osv.) Så undrar jag hur stor chans det är att jag blir anmäld och lagförd för att ha hotat en annan människa med vapen?

(Läste här på Lawline att även personen måste haft till uppsåt att hota, för att det ska räknas som brott.)

https://lawline.se/answers/vad-raknas-som-ett-olaga-hot

Jag är även över 27 år och befann mig i ett friluftsområde (Ej i närheten av människor.)

Läste lite om detaljplaner och var man får och inte får skjuta efter viss ålder. Men förstod inte

riktigt vad som menas.

Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av Polismyndigheten inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft- eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En person över 18 år får använda sig av luftgevär:

Ibland kan man genom att se vad som är förbjudet i en lag, motsatsvis sluta sig till vad som är tillåtet. Inom juridiken kallas detta för en e contrario - tolkning. När 3 kap. 6 § andra stycket i ordningslagen klargör att den som är under 18 år ej utan tillstånd får använda luftgevär inom områden som omfattas av detaljplan utomhus, blir e contrario - tolkningen att du som vuxen har rätten på din sida. Med andra ord: den motsatsvisa tolkningen av paragrafen visar att du inte gjort något olagligt.

Om rubriceringen "olaga hot":

Precis som du själv skriver, är olaga hot ett brott som man uppsåtligen (med avsikt) gör sig skyldig till. Du har varken hotat eller syftat till att framkalla allvarlig rädsla hos någon, vilket lagen kräver, se 4 kap. 5 § brottsbalken. Du kan alltså inte ha gjort dig skyldig till olaga hot.

Polisen har gett dig vilseledande information:

Av 1 kap. 9 § regeringsformen kan man utläsa att polisanställda ska uppträda på ett sakligt och förtroendeingivande sätt. Justitieombudsmannen (JO) har i detta fall riktat kritik mot när en polisanställd ansetts agera i strid mot lagen.

Å ena sidan har vem som helst rätt att göra en polisanmälan, vilket, precis som polisen sagt, medför en risk för att bli anmäld. Däremot var det obefogat att poängtera detta i en situation där du inte hade gjort något olagligt. Poliser värnar om saklighetskravet ifall de låter bli att uttala sig om något de inte kan, och bör därför undvika hänvisningar till konkreta rubriceringar om de inte vet att det åtminstone föreligger en risk för någon att dömas i enlighet med dessa.

Sammanfattat svar på din fråga:

Som vuxen får du använda dig av luftgevär. Du kommer inte, utifrån det du beskrivit i din fråga, kunna dömas för olaga hot.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita HaratiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”