Kan jag bli dömd för något om jag hänger ut en person på stan?

FRÅGA
Hej, om jag skriver ut en bild på en person, och skriver en text som t,ex kvinnomisshandlare eller fara för stan osv, och hänger ut bilden på stan överallt, kan jag bli dömd för något? När personen är anmäld för misshandel nu, bevis såsom skador på bilder, polis som fick arrestera han eftersom han va en fara, och att att göra det för att varna människor så han inte skadar andra eftersom han höll på att döda sin sambo
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (förkortas BrB).

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan bli dömd för något genom att framställa en bild på en person och koppla samman denna bild med en text som i ditt fall då är "kvinnomisshandlare" eller "fara för stan" och sedan hänga ut bilden offentligt. Det korta svaret på den frågan är ja, det skulle kunna klassas som förtal (5 kap. 1 § BrB). Nedan förklarar jag varför.

Vad är egentligen förtal?

Som sagt ovan är det troligt att det agerande din fråga handlar om skulle klassas som förtal (5 kap. 1 § BrB). Förtalsbrottet innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Detta utpekande ska också vara ägnat att utsätta den man pekar ut för andras missaktning. Det betyder med andra ord att man lämnar en uppgift om en annan person som är nedsättande och är ägnad att vara just nedsättande. Vad som är nedsättande eller inte bedöms utifrån den allmänna uppfattningen i samhället. För att koppla till de konkreta exemplen du ger i din fråga borde en uppgift som kvinnomisshandlare eller fara för stan vara att bedöma som en sådan nedsättande uppgift om annan.

Kan man gå fri om uppgiften är sann?

Som jag förstår det verkar dina ord om personen grunda sig i vissa saker denna person gjort och sådant som hänt innan, och att du i grund och botten vill varna andra. Det framgår att personen är anmäld för misshandel och att han höll på att döda sin sambo. Man kan då tänka sig att du inte borde dömas till ansvar för att gå ut med uppgifterna, eftersom de kanske är sanna.

Det finns en möjlighet att inte dömas till ansvar för förtal även fast man gjort något som egentligen är att bedöma som förtal. Det ska då vara en situation där du varit skyldig att uttala dig, eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna just uppgiften, och uppgiften är sann eller att det fanns skälig grund för den (5 kap. 1 § andra stycket BrB). Här får göras en intresseavvägning och en säker sådan kan jag inte göra för dig.

Slutsats

Min bedömning är dock att det finns en stor risk att det du funderat över att göra skulle klassas som förtal och jag råder dig därför att undvika det.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91309)