Kan jag bli dömd för dataintrång även om jag gjort det för att bevisa en konspiration mot mig?

Jag har som delägare i ett litet fåmansbolag råkat ut för att mina kompanjone konspirerat mor mig med syfte att skada mig finansiellt. Jag är administratör för vår hemsida och mailkonton samt att jag som individ äger domänen som bolaget använder och dit mailadresserna är knutna. Bolaget har dock betalt fakturorna för detta. Jag har nu efter deras agerande tagit över mailen (bytt lösenord) och gått igenom deras mail och hittat en hel del material som är graverande för dom. Tänker nu gå vidare juridiskt, men vill först höra var jag står rättsligt när jag gått in och tagit över och läst deras mail. Jag vet att man olovligen inte får bereda sig tillgång till andras mail, men i detta fall hade jag bevis på att de konspirerat gentemot mig (det var därför jag tog över). Vi har inget avtal eller policy i företaget som styr detta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som du själv skriver i din fråga får man inte olovligen bereda sig tillgång till annans e-post. Det brott som kan vara aktuellt är dataintrång. Med dataintrång avses bland annat att man olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift. Straffskalan är från böter upp till två års fängelse (4 kap. 9 c § Brottsbalken).

E-postmeddelande är sådant som faller under uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling. Genom att du olovligen berett dig tillgång till uppgifterna kan det argumenteras för att du gjort dig skyldig till brottet. Det är själva intrånget som är straffbelagt, det krävs således inte att intrånget skett med ett visst syfte t.ex. för att hämta information eller för att åstadkomma någon skada. En förutsättning för straffansvar för dataintrång är att gärningen begås uppsåtligen och olovligen vilket verkar ha skett i ditt fall.

Om du blir polisanmäld och döms för dataintrång är det däremot troligt att straffet hamnar i det lägre intervallet och stannar vid böter. Som en jämförelse refereras till två hovrättsfall i det följande. I ett mål från Svea hovrätt (mål nr B 727-13, dom meddelad den 2012-12-18) hade den tilltalade tagit sig in och raderat en hemsida för ett företag, inklusive en mängd bilder. Den tilltalade dömdes till villkorlig dom och 40 dagsböter. I domstolens domskäl togs det dock hänsyn till att det utöver dataintrånget även hade varit ett kännbart sabotage av företagets immateriella rättigheter. I ett nyare mål, även det från Svea hovrätt (mål nr B 10081-17, dom meddelad den 2018-12-21) hade en man olovligen berett sig tillgång till sin f.d. flickväns e-post samt återställt lösenordet till hennes Facebook-konto. Mannen dömdes till 30 dagsböter.

Det finns således en risk att du blir polisanmäld och även dömd för dataintrång (om det kan visas att du begått brottet). Att du olovligen berett dig tillgång till e-posten för att leta bevis mot dina kompanjoner gör det dessvärre inte mindre olagligt. Däremot kan du, även om du döms för brott, åberopa e-posten som bevis i en rättegång eller ett tvistemål mot dina kompanjoner. I Sverige har vi en fri bevisföring innebärande att en part kan åberopa i princip vad som helst som bevis. Även om bevisen inhämtats olagligt. Sedan är det upp till domstolen att avgöra vilket bevisvärde det åberopade beviset har. I ditt fall blir det således att göra en avvägning om huruvida du bör använda de uppgifter du fått fram och om det är värt det kontra eventuell polisanmälan, alternativt om du kan finna likvärdiga uppgifter någon annan väg.

Min rekommendation är att du diskuterar med en jurist innan du går vidare huruvida e-posten du inhämtat har ett bevisvärde som är värt risken för dig. Om du önskar komma i kontakt med en jurist på Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och eventuell tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo