Kan jag bli debiterad efter tre år?

Rätten att debitera 3 år retroaktivt?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det framgår inte riktigt av din fråga vad det är som ska debiteras efter tre år eller i vilket förhållande den fordran uppstått. Jag kommer i mitt svar nedan utgå från vad som sägs om fordringars preskriptionstid i preskriptionslagen (PreskL). Notera dock att lagen endast är tillämplig på sådana fordringar vars preskriptionförfarande inte omfattas av annan lag (1 § PreskL). 


Preskriptionstid av en fordran mellan två likvärdiga parter

En fordran preskriberas som huvudregel tio år efter att fordran uppstod. Detta gäller dock endast om det inte skett ett preskriptionsavbrott innan det (2 § PreskL). Om det skett ett preskriptionsavbrott dessförinnan “startar tiden om” och börjar alltså löpa på tio år på nytt efter avbrottet (6 § PreskL). Ett preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt. Ett sätt är att avbrott infaller när gäldenären (den som är betalningsskyldig) erkänner skulden genom att till exempel erlägga ränta eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären (den som ska få betalt) (5 § första punkten PreskL). Ett annat sätt att få igenom ett preskriptionsavbrott är om borgenären påminner gäldenären om skulden genom till exempel att skicka ett skriftligt krav om betalning till gäldenären (5 § andra punkten PreskL). Det sista sättet att framkalla preskriptionsavbrott är att borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol i ett ärende där betalningen åberopas (5 § tredje punkten PreskL). Preskriptionsavbrott eller inte är förvisso irrelevant för din fråga eftersom huvudregeln är att fordran ska preskriberas efter tio år. Att det bara gått tre år kräver alltså inte att det skett ett preskriptionsavbrott för att fordran fortfarande ska vara gällande.


Preskriptionstid av en fordran i ett konsumentförhållande

En fordran i ett konsumentförhållande preskriberas tre år efter att fordran uppstod om det rör sig om en fordran som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren sålt i sin verksamhet till en konsument  (2 § andra stycket PreskL).


Slutsats

Sammanfattningsvis så beror preskriptionstiden på flera aspekter - vilket förhållande som fordran har uppstått i och huruvida preskriptionsavbrott infallit eller inte. Eftersom det saknas information om detta i din fråga kan jag alltså inte presentera något entydligt svar till dig. Svaret blir dessvärre “det beror på”. Om du och borgenären är jämställda med varandra kan du fortfarande debiteras efter tre år. Om du istället skulle vara konsument kan du inte debiteras efter tre år. 


Hoppas att du fick ett någorlunda vägledande svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”