Kan jag bli avskedad för att ha tackat ja till annat arbete?

FRÅGA
Hej,Låt oss säga att man skriver examens-jobb på en firma och att kontraktet går ut i juni till exempel. Låt oss sedan säga att man under tiden sitt examens-jobb får ett anställningserbjudande som börjar gälla efter att kontraktet med firman man skriver examens-jobb på gått ut. Kan man bli sparkad från sitt examens-jobb som man skriver på anställningsavtal under tiden för en annan firma, då detta anställningsavtal börja gälla efter examensjobbets slut?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Att du skrivit på ett anställningsavtal under tiden som du har ett examensarbete ger inte din arbetsgivare rätt att avskeda dig från till arbete. Eftersom anställningen du skrivit på ska påbörjas efter anställningstiden för examensarbetet behöver din arbetsgivare inte ens veta att du fått en anställning. Eftersom ditt exempel utgår från att det är en tidsbegränsad anställning som går ut i juni så får inte heller anställningen upphöra att gälla innan avtalet löper ut, om ni inte avtalat annat, lagen om anställningsskydd 4§ 2st.

Alltså, din arbetsgivare har inte rätt att avskeda dig för att du skrivit på ett anställningsavtal på annat företag, jfr lagen om anställningsskydd 18§. De skulle kunna säga upp dig i förtid om ni avtalat om detta, men för att kunna göra det krävs saklig grund för uppsägning, vilket inte verkar föreligga i ditt fall (det faktum att du skrivit på annat anställningsavtal anser jag i sig inte är tillräckligt för att saklig grund för uppsägning ska föreligga).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1924)
2022-01-23 Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?
2022-01-23 Är uppsägningen av mig giltig när verksamheten jag jobbat i övergår till en ny arbetsgivare?
2022-01-23 Uppsägningstid vid provanställning
2022-01-22 Kan man förlänga en provanställning mer än 6 månader?

Alla besvarade frågor (98614)