Kan jag bli av med jobbet om jag tackar nej till ett arbetspass?

FRÅGA
Hej! Min dotter har idag blivit avskedad från en butik. Hon har arbetat i ca tre månader. Skött sig prickfritt, inte en dag sjuk, inte försovit sig en enda morgon osv. Ägaren har inte kunnat ge henne schemat förräns max1-2 dagar innan arbetsdag. Ägaren bad henne idag den 30/7 att arbeta såsom imorgon den 1/8. Nu är det ju så att hon bokat upp sig och kan inte alltid gå och vänta på hans besked om arbetstider, så hon fick tacka nej, då skrev han tillbaka att det finns inget val för dig du skall bara öppna imorgon var hans svar... då svarade dottern att jag är ledsen jag kan inte, då kom det tillbaka att hon behöver inte komma tillbaka mer alls, kom ner med nyckeln omgående. Vad har hon för rätt att gå vidare med detta ärende ?uppsägning utan grunder, samt arbetslös!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad din dotter har för rättigheter när hon blir av med jobbet enbart p.g.a. att hon har tackat nej till ett arbetspass. För det första kan nämnas att hon inte är skyldig att ta några arbetspass som de inte har kommit överens om i anställningskontraktet eller muntligen. För det andra så styrs arbetsgivarens rätt att avsluta hennes anställning av vilken anställningsform som hon har. Det framgår inte i din fråga vilken typ av anställning som din dotter har. Därför kommer jag att gå igenom vad som gäller för de olika anställningsformerna översiktligt.

Tillämplig lag är lagen om anställningsskydd (LAS).

Anställningsskyddet beror på anställningsformen

Reglerna för anställningsskydd är olika beroende på om det är en tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller en provanställning.

Att hon får sitt schema löpande och med kort varsel tyder på att det är en timanställning. En timanställning är inte en anställningsform i LAS mening utan en löneform (motsatsen till fast lön). För att veta vilken anställningsform som din dotter har så kan hon se till anställningsbeviset som arbetsgivaren var skyldig att ge din dotter senast en månad efter att hon påbörjat sitt arbete (6 c § LAS).

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning är tidsobestämd och sägs upp efter viss uppsägningstid (4 § första och andra stycket LAS). Den lagstadgade uppsägningstiden är minst en månad (11 § LAS). För uppsägning krävs att arbetsgivaren kan bevisa att saklig grund föreligger, antingen pga. arbetsbrist eller personliga skäl (7 § LAS).

Finns det skäl för avskedande, se nedan, så kan arbetsgivaren även säga upp arbetstagaren med omedelbar verkan.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning kan vara en allmän visstidsanställning, ett vikariat, säsongsarbete eller någon annan av kollektivavtalets tillåtna tidsbegränsade anställningar (5 och 2 § tredje stycket LAS). Till skillnad från tillsvidareanställningar så kan de inte sägas upp utan arbetstagaren och arbetsgivaren är bundna av anställningen under avtalstiden (4 § andra stycket LAS). Dock kan arbetsgivaren avsluta anställningen tidigare om det finns skäl för avskedande (4 § fjärde stycket LAS).

Provanställning

En provanställning får var i max sex månader och kräver inget skäl för uppsägning (6 § LAS). Här har alltså arbetsgivaren rätt att avsluta anställningen med omedelbar verkan utan att ange något skäl (6 § tredje stycket LAS). Undantag från detta är om det rör sig om diskriminering eller en föreningsrättskränkning (8 § lagen om medbestämmande i arbetslivet och 2 kap. 1 § diskrimineringslagen).

Avskedande

När arbetstagaren sägs upp med omedelbar verkan, som i din dotters fall, rör det sig om ett avskedande. Ett avskedande baseras endast på personliga skäl och får bara ske om arbetsgivaren grovt har åsidosatt sina åtaganden (18 § LAS). Enligt praxis framgår att det exempelvis kan handla om grov misskötsamhet, illojalt handlande av allvarlig natur eller brottsligt agerande (t.ex. AD 2011 nr 24, AD 1999 nr 144 och AD 2011 nr 17).

I din dotters fall

Av vad som framgår i din fråga så har arbetsgivaren inte någon saklig grund för uppsägning och än mindre giltiga skäl för avskedande. Detta har dock bara betydelse om hon har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

När det rör sig om en timanställning så är arbetsgivaren och arbetstagaren bundna av kontraktet och den allmänna grundprincipen att avtal ska hållas (1 § AvtL). Detta innebär å ena sidan att din dotter endast är skyldig att arbeta de pass som hon har tackat ja till, å andra sidan att arbetsgivaren endast är skyldig att ge henne det arbete som de har kommit överens om. Vägrar arbetsgivaren ge henne de pass som de redan har kommit överens genom att avsluta hennes anställning så måste hen iaktta de regler som gäller för att avsluta hennes anställning. Gör inte arbetsgivaren det, utan handlar i strid med gällande regler och din dotter meddelar arbetsgivaren detta inom en månad från att anställningen upphörde så har hon rätt att yrka på skadestånd hos domstolen (38 och 40 § LAS).

Är din dotter med i fackförbundet så råder jag henne att ta kontakt med dem. De kan både berätta vad som gäller i just hennes fall, föra hennes talan och driva saken vidare. Det finns också en möjlighet att få hjälp av våra jurister, hon kan boka tid här: https://lawline.se/boka

Hoppas att svaret varit till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91363)