Kan jag bli anklagad för förtal?

FRÅGA
Har en avliden son. Efierlämnde 3 barn som bor i fosterfamilj. Innan han dog berättade han för mig att han troligen inte var far till 2 av barnen och han namngav en misstänkt person. Modern har nekat till att göra en test. Nu är dom myndiga och vill att jag ska uppe den här mannens namn. Om jag gör det kan jag bli anklagad för förtal? Ingen test är gjord.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först av allt vill jag beklaga din förlust.

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta om du kan bli anklagad för förtal, ifall du uppger namnet på mannen som kanske är dina barnbarns pappa. Frågan regleras i brottsbalken (BrB).

Förtal

För straffrättsligt ansvar måste du uppfylla brottets subjektiva och objektiva rekvisit. För att en handling är straffbar krävs uppsåt, om inget annat föreskrivas (1 kap., 2 §, BrB). Förtal kräver uppsåt, och innebär att vårdslöshet inte räcker för ansvar. Vidare krävs att man utpekar någon såsom brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Om man uppfyller dessa kriterier kan man ändå gå fri från ansvar, om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och uppgiften var sann eller personen som uttalade sig hade skälig grund att tro att uppgiften var sann (5 kap., 1 §, BrB).

Det är inte brottsligt att vara förälder. Vidare är det inte klandervärd. Slutligen är ett påstående om att en person kanske är förälder inte en uppgift som typiskt sett ska räcka för att få den utpekade missaktad.

Med andra ord uppfyller du inte brottet förtals objektiva eller subjektiva rekvisit, ifall du talar om för barnen vem din son tror är deras biologiska pappa.

Därmed är svaret på frågan nej, ett sådant uttalande bör inte anses vara förtal.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1252)
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?
2021-09-29 Får en lärare skrika och svära åt en elev?
2021-09-23 Begår man ett brott om man säger till en polisman, önskandes att nästa person denne påträffar ska döda polismannen?

Alla besvarade frågor (96356)