Kan jag beviljas kontakt med min goda vän som sitter i fängelse, trots att jag har blivit dömd tidigare?

2020-08-23 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
HejsanJag har en fundering avseende besök på anstalt. Vi talar om en öppen anstalt, klass 3.Under en tid satt jag själv inne för ett kortare straff relaterat till en dom för förskingring. Jag satt av min tid och jag har efter det ingen vidare åtgärd. Under tiden jag satt fann jag en person som blev en väldigt god vän. Även han sitter för ekonomisk brottslighet. Finns det någon möjlighet att jag skulle kunna komma att beviljas besökstillstånd eller telefontillstånd. Har försökt hitta relevant information kring vilka faktiska regler som finns, men inte funnit något som helt svarar på min fråga. Jag hoppas ni kan hjälpa till.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Om jag har förstått dig rätt så undrar du om det finns någon möjlighet för dig att besöka eller prata i telefon med din goda vän, som just nu sitter på en anstalt av säkerhetsklass 3. Detta mot bakgrund av att du själv tidigare har blivit dömd för förskingring och därför avtjänat ett fängelsestraff.

Jag kommer att hänvisa till fängelselagen (FäL) och Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse (KVFS 2019:5 FARK Fängelse).

Kriminalvårdens föreskrifter är bindande för myndigheten, medan de allmänna råden inte är bindande men bör följas inom myndigheten. Du kan alltså se de allmänna råden som en sorts riktlinjer som personalen på Kriminalvården bör följa när de gör sina bedömningar.

Det finns en möjlighet till besök eller telefonkontakt med din goda vän

Det korta svaret på din fråga är ja - det finns en möjlighet för dig att besöka eller prata i telefon med din goda vän.

Det är dock upp till personalen på anstalten att bedöma om de anser att det är lämpligt eller inte.

Jag kommer nu att beskriva mer noggrant vad som gäller.

Din goda vän behöver ansöka om tillstånd

Du kan tyvärr inte själv ansöka om ett besöks- eller telefontillstånd för att kunna ha kontakt med din goda vän. Det är istället din goda vän som behöver ansöka om ett tillstånd inne på anstalten. Det är alltså han som kan beviljas ett besöks- eller telefontillstånd, inte du.

När din goda vän har gjort sin ansökan kommer du att tillfrågas om du samtycker till besöket eller telefonkontakten. Kriminalvården kommer då även att göra en utredning för att kunna bedöma om din goda vän ska få besöks- eller telefontillståndet.

Kriminalvården undersöker de praktiska förutsättningarna och vem du är

Vad kommer då Kriminalvården att titta på när de utreder din goda väns ansökan om tillstånd?

Jo, dels kommer personalen att se till de praktiska förutsättningarna för besöket eller telefonkontakten. Detta uttrycks i lagen som att besöket eller telefonkontakten "lämpligen kan ske" (7 kap. 1 § och 7 kap. 4 § FäL). Det kan handla om anstaltens rutiner och dess tillgång till personal, besöksrum respektive telefonutrustning.

Dels kommer Kriminalvården ta hänsyn till omständigheterna kring din goda vän samt vem du är.

Det görs mot bakgrund av de tre grunder som finns i lagen för att vägra ett besök eller en telefonkontakt (7 kap. 1 § första till tredje punkten och 7 kap. 4 § första till tredje punkten FäL):

1. Besöket eller telefonkontakten kan äventyra säkerheten och det bedöms inte kunna åtgärdas genom kontroller eller avlyssning.

2. Besöket eller telefonkontakten kan motverka din goda väns anpassning i samhället.

3. Besöket eller telefonkontakten kan vara till skada för din goda vän eller någon annan.


Din tidigare dom bör inte utgöra något hinder

Kriminalvården får kontrollera om du förekommer i belastningsregistret när de gör sin utredning (7 kap. 10 § FäL). I förarbetet till fängelselagen och i Kriminalvårdens allmänna råd framgår att ett tillstånd till besök eller telefonkontakt inte bör beviljas i följande fall (allmänna råd till 7 kap. 1 § FäL respektive 7 kap. 4 § FäL i KVFS 2019:5 FARK Fängelse):

- Besökaren avtjänar ett fängelsestraff eller är föremål för kriminalvård i frihet.

- Besökaren är misstänkt för ett brott.

- Besökaren missbrukar narkotika.

- Besökaren är medlem i eller har en annan koppling till ett kriminellt nätverk eller grov organiserad brottslighet.

Såvitt jag kan bedöma bör din tidigare dom därmed inte utgöra något hinder för att din goda vän ska beviljas ett besöks- eller telefontillstånd för att kunna ha kontakt med dig, eftersom du redan har avtjänat ditt fängelsestraff.

I förarbetet till fängelselagen står det dock att det kan finnas skäl till att neka ett tillstånd om det kan antas att du och din goda vän kommer att planera nya brott tillsammans. Kanske kan det då få betydelse att ni båda har blivit dömda för brott av liknande karaktär.

Din goda vän kan få ett tillstånd med begränsningar

Som jag nämnde tidigare ska Kriminalvården inte vägra ett besök eller en telefonkontakt om riskerna bedöms kunna åtgärdas genom kontroller eller avlyssning.

Kriminalvården ska alltså hellre bevilja ett tillstånd med sådana begränsningar, än vägra det helt (7 kap. 1 § första punkten och 7 kap. 4 § första punkten FäL).

Vid ett besök kan det därför bli fråga om att personal övervakar det, att ni träffas i ett särskilt besöksrum och/eller att du blir kroppsvisiterad alternativt får en ytlig kroppsbesiktning innan ni träffas (7 kap. 2 § första stycket och 7 kap. 3 § FäL).

Under ett telefonsamtal kan det istället handla om att ert samtal blir avlyssnat (7 kap. 5 § första stycket FäL).

I samtliga fall ska du och din goda vän bli informerade om begränsningarna.

Sammanfattning

Det finns en möjlighet för dig att besöka eller prata i telefon med din goda vän, även om du tidigare har blivit dömd för förskingring och suttit i fängelse.

Din dom bör inte utgöra något hinder eftersom du redan har avtjänat ditt fängelsestraff. Dessutom ska Kriminalvården hellre bevilja ett tillstånd med begränsningar, än vägra det helt.

Det är din goda vän som kan ansöka om ett besöks- eller telefontillstånd inne på anstalten. Hur ska du då gå till väga för att få kontakt med honom? Jo, du kan skriva ett brev. Brevet kan komma att granskas av Kriminalvården, men i övrigt finns det inga hinder för att skriva till din goda vän. Du kan läsa mer om vart du ska skicka brevet på Kriminalvårdens hemsida.

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma dig på att Kriminalvården inte har tillåtit besök under våren och sommaren i år på grund av covid-19. Från och med den 1 september kommer det dock åter att bli möjligt att besöka anstalter av säkerhetsklass 3, vilket alltså omfattar anstalten där din goda vän sitter. Kriminalvården har beslutat om tillfälliga besöksrutiner som du kan läsa om på myndighetens hemsida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1259)
2021-02-28 Ansvar för hundägare att plocka upp efter sin hund
2021-02-28 Vad är straffet för att ha mobil på anstalt?
2021-02-27 Måste man fullgöra värnplikt?
2021-02-24 Kan jag byta efternamn till ett äldre släktnamn som inte burits på flera generationer?

Alla besvarade frågor (89867)