Kan jag betala av uppskovsbeloppet från en villaförsäljning?

2020-04-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Jag och min man sålde en villa för 17 år sedan och uppskovet av vinsten beskattas årligen med 1,67%. Vi har vardera en försäljningsvinst på 450.000. Kan man betala av på skatteskulden? Räntan ter sig idag inte lika låg som den gjorde för 17 år sedan och med låg/ingen inflation är värdet av skulden lika hög idag som då. Totala skulden för mig är den 30% av 450.000? Kan man betala in delar av skatteskulden? Hur gör man?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Kan man betala av skatteskulden?

Du har möjlighet att begära att hela eller en del av uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning (47 kap. 9 a § andra stycket inkomstskattelagen). Detta kan alltså fungera som en årlig avbetalning, vilken skulle göra att det kvarstående uppskovsbeloppet minskar och att ni därför får betala mindre skatt. Det minsta belopp som kan återföras under ett år är 20 000 kronor, men utöver det kan du välja fritt hur stort belopp du vill återföra.

Att återföra en del av uppskovsbeloppet innebär att man räknar återföringen som en kapitalvinst, vilken för fastigheter beskattas med 22 procent (45 kap. 33 § inkomstskattelagen). Om du exempelvis skulle välja att återföra 50 000 kronor av uppskovsbeloppet till beskattning kommer du alltså att få betala 11 000 kronor i skatt. Återstående uppskovsbelopp skulle då bli 400 000, av vilket 1,67 procent skulle tas upp till beskattning.

Samtidigt får kapitalförluster och ränteutgifter dras av emot kapitalvinster (42 kap. 1 § andra stycket inkomstskattelagen). Om du har ett lån på din nuvarande bostad kommer räntebetalningarna för detta i princip kunna kvittas mot det återförda beloppet, vilket innebär att du kanske inte kommer att behöva betala skatt på hela det återförda beloppet. I exemplet ovan, om du skulle ha ränteutgifter på 25 000 kronor under samma år (och inga andra kapitalvinster att dra av dem emot) skulle bara 50 000 – 25 000 = 25 000 kronor beskattas med 22 procent, alltså 5 500 kronor.

Hur gör man?

Du återför uppskovsbeloppet i samband med deklarationen. Här hittar du närmare information om förfarandet.

Hoppas mitt svar har varit behjälpligt!

Tobias Adolfsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?