Kan jag bestrida parkeringsanmärkning?

2017-05-31 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hejsan jag parkerade idag långt ifrån en lastplats skylt och försökte hitta en ruta där de stog lastplats men hittade ingen så parkerade så långt ifrån skylten som möjligt bakom en bil, när jag kom tillbaka satt en p-bot på bilen med texten som sa Att jag stått på last plats, men hela markeringen var utsuddad och endast små vita sträck fanns kvar på marken, kommer jag Kunna överklaga?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Det är alltid möjligt att bestrida en parkeringsanmärkning.

Till att börja med vill jag säga att även om du överklagar så måste ni enligt 7 § i lag (1976:206) om felparkeringsavgift betala avgiften inom erlagd tid även om ni överklagar.

För att överklaga beslutet om parkeringsboten ska ni enligt 8 § 1 st, lag (1976:206) om felparkeringsavgift, ansöka om rättelse hos Polismyndigheten, för er del blir det Polisen i Sigtuna, Märsta. Anmälan ska göras av fordonets förare vid tiden för parkeringsboten.

Om rättelse inte bifalls ska ni bli upplysta om möjligheten att bestrida betalningsansvaret enligt 9 §, lag 1976:206) om felparkeringsavgift. Här ska ni grundligt beskriva vad som har hänt och vika omständigheterna var. Detta är en mer ingående prövning av händelsen än vad som gjordes första gången, detta eftersom om beslutet kan upphävas genom det förstnämnda, enklare, förfarandet så är det smidigare för båda parter.

Mikael Jonasson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (473)
2021-07-19 Markägares rätt att utfärda kontrollavgift
2021-07-14 Kan jag överklaga parkeringsboten om jag parkerat för nära en korsning?
2021-07-09 kontrollavgift trots p-skiva - vad gäller?
2021-07-06 Kan man få två parkeringsböter på samma ställe under 24 timmar?

Alla besvarade frågor (94159)