Kan jag bestrida en uppsägning om arbetsgivaren inte erbjudit mig någon omplacering?

FRÅGA
Jag har blivit uppsagd från mitt jobb pågrund av arbetsbrist, nu i rådande Coronatider. Företaget behöver dra ned på medarbetare och vi är 5 personer som har blivit varslade. Jag har jobbat på mitt jobb i 3 år och 3 månader och är anställd på 100%. Företaget har två enheter: ett kontor i Uppsala och ett kontor i Stockholm. Jag är "skriven" på kontoret i Uppsala. En kollega som jobbar på Stockholmskontoret, som har samma utbildning och samma arbetsuppgifter som jag har, får vara kvar, trots att hon började jobba 2 år efter mig. Jag har inte blivit erbjuden omflyttning eller liknande.Min fråga är nu: följer företaget LAS på korrekt sätt genom att låta mig gå, trots att jag har jobbat längre än en kollega som får vara kvar? Kan jag bestrida den här uppsägningen genom att påpeka att de inte har erbjudit mig någon omplacering till Stockholmskontoret? Jag har läst att Omplaceringsskyldigheten, som uttrycks i LAS 7 §, tar upp detta men vet inte om det gäller vid uppsägning av arbetsbrist.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar att du blivit av med jobbet. Vidare kommer jag i mitt svar att utgå från lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad innebär omplaceringsskyldigheten i LAS 7 §?

Om arbetsgivaren har möjlighet att omplacera en arbetstagare men trots det säger upp denne innebär det att uppsägningen inte är sakligt grundad. Saklig grund är ett krav då arbetsgivaren säger upp en anställd, LAS 7 §. Om arbetsgivaren inte tar hänsyn till omplaceringsskyldigheten och den uppsägningen därmed ses som sakligt ogrundad kan arbetstagaren yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras, LAS 34 §.

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet sträcker sig i princip över hela företaget till lediga, redan existerande tjänster som arbetstagaren är kvalificerad för. Omplaceringsskyldigheten sträcker sig däremot inte så långt att någon annan ska behöva sägas upp för att omplacering av en annan anställd ska möjliggöras. I ditt fall tolkar jag det därför som att företaget har agerat korrekt när de inte har erbjudit dig någon omplacering till Stockholmskontoret då den tjänst som motsvarar din redan är upptagen - förutsatt att det inte finns några andra lediga tjänster som du skulle ha kvalifikationer för.

Hur fungerar turordning vid uppsägning?

När anställda sägs upp på grund av arbetsbrist tillämpas turordningsreglerna i LAS, om inte annat föreskrivs i det på arbetsplatsen gällande kollektivavtalet, LAS 2 §. Om det finns olika kontor så fastställs olika turordningslistor för respektive kontor, LAS 22 §. Du och kollegan på Stockholmskontoret bör således ha listats på olika turordningslistor och därför påverkar det inte turordningen er emellan att du har arbetat längre än henne. Det är helt enkelt de som har den kortaste sammanlagda anställningstiden på en och samma turordningslista som sägs upp, LAS 22 §. Utifrån detta verkar det som att arbetsgivaren har agerat i enlighet med även dessa regler.

Jag kan även upplysa om att i det fall arbetsgivaren skulle ha brutit mot turordningsreglerna hade du trots detta inte kunnat yrka på att uppsägningen skulle ogiltigförklaras, LAS 34 §.

Sammanfattning

Jag bedömer att arbetsgivaren inte har frångått sin omplaceringsskyldighet eftersom skyldigheten inte omfattar att andra anställda ska tvingas sägas upp enbart för att någon annan ska kunna bli omplacerad. Vidare har arbetsgivaren såvitt jag förstår det utifrån omständigheterna i frågan inte heller agerat i strid med turordningsreglerna. Du kan alltså inte bestrida uppsägningen på någon av dessa grunder. Jag bedömer därför att ett bestridande av uppsägningen dessvärre skulle vara fruktlöst.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?