Kan jag bestrida betalningsansvar för kontrollavgift?

2020-12-31 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej,Har fått en kontrollavgift utfärdade på mitt fordon då jag parkerat på fastighetsmark utan att erlägga avgift. Vid infart till området finns märke E20 med tilläggstavla uppsatt. Dock finns inte märke E21 område slutar uppsatt från andra hållet. Ej heller annan utmärkning som visar att kommunala reglerna om parkering tar vid. Kan man bestrida kontrollavgiften med hänvisning till felaktig utmärkning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om kontrollavgifter och parkering finns stadgade i lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Lagen gäller för parkering inom ett område som en markägare upplåter eller förbjuder parkering för. Kontrollavgift får inte tas ut om parkeringsöverträdelsen istället omfattas av lag om felparkeringsavgift då parkeringsanmärkningen istället kallas för felparkeringsavgift (1 §).

När får kontrollavgift utfärdas?

En kontrollavgift får tas ut om ett fordon har parkerats inom ett område i strid mot ett förbud eller annat villkor (1 §). För att kontrollavgiften ska vara giltig krävs dock att parkeringsförbudet och/eller parkeringsvillkoren har tillkännagetts genom tydlig skyltning på platsen. Skyltning skall utföras med vägmärken (3 §).

Transportstyrelsens hemsida finns redogörelser för olika vägmärkens tillämpning och begränsning. För vägmärke E20 anges att märket innebär att ett område med parkeringsförbud börjar gälla. Märket ska vara uppsatt vid infarterna till området. Vägmärket gäller till den plats där tavla E21 finns uppsatt alternativt om det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte längre gäller.

Vad kan jag göra?

Om du anser att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad kan du bestrida den med hänvisning till otydliga parkeringsvillkor till följd av bristfällig skyltning. Eftersom jag inte vet hur den aktuella platsen ser ut kan jag inte uttala mig om hur utfallet kommer bli i just ditt aktuella fall. Förutsättningarna för att få ta ut kontrollavgift är dock att parkeringsvillkoren måste vara tydliga genom tydlig skyltning på platsen. Det aktuella parkeringsmärket E20 upphör vid vägmärket E21 eller om det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna inte längre gäller. Anser du att kontrollavgiften är felaktig kan du bestrida betalningsansvar genom att vända dig till den som utfärdat kontrollavgiften.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (449)
2021-04-10 Måste p-vakten sätta gul p-böter i rutan?
2021-04-09 Parking fine without any signs / Parkeringsböter utan några skyltar
2021-04-07 Hur länge måste en parkeringsvakt vänta?
2021-03-31 Vart övergår avlastningen till en parkering? Hur går man tillväga för att överklaga en parkeringsbot?

Alla besvarade frågor (91353)