Kan jag behöva betala en annans skuld?

2021-08-26 i Skuld
FRÅGA
Två personer äger en villa. Om ena partnern beställer en ombyggnad och tar ett privat lån. blir båda betalningsskyldiga för lånet.Undrande
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att ingen är skyldig att betala någon annans lån. Även makar är ansvariga för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken).

2016 avgjorde Högsta domstolen ett fall där en sambo hade lånat pengar för att förbättra den gemensamma bostaden. Där uttalade HD att ett delat ansvar för lånet borde uppstå när en av ägarna lånar pengar, med fastigheten som säkerhet, och att den andra delägaren då blev betalningsskyldig till den som tagit lånet (NJA 2016 s. 1057). För att en presumtion om delat ansvar för en skuld ska motbevisas uttalade HD att den som inte vill betala en del av skulden ska visa att det i själva verket är en gåva, eller att det är underförstått att skulden inte ska delas.

Sammanfattningsvis kan båda bli ansvariga för en skuld, även om det bara är en av delägarna som tar ett lån.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?