Kan jag begära att få arbeta heltid?

FRÅGA
Hej, jag blev i januari 2020 varslad av min dåvarande arbetsgivare. Jag gick då över och blev behovare istället. Sen i juli 2020 så har jag arbetat heltid som behovare på samma företag. Hur länge kan de göra så innan jag har rätt till att återfå en fast anställning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innan jag påbörjar frågan så tänker jag inleda med att reda ut lite olika begrepp.

När det kommer till anställningsform så finns det några olika typer:

- Provanställning
- Tillsvidareanställning
- Tidsbegränsad anställning

Tillämplig lagstiftning i den här frågan är lagen om anställningsskydd (LAS).

Svaret på din fråga kommer att påverkas av om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, min redogörelse nedan kan både inskränkas och utökas av ett kollektivavtal.

En provanställning får enligt lag endast pågå i 6 månader (6 § LAS). När dessa månader har gått räknas du som tillsvidareanställd (fast anställd). Du är då fast anställd oavsett vilken sysselsättningsgrad du arbetar i.

Om ditt behovskontrakt är daterat med ett slutdatum har du istället en tidsbegränsad anställning. Detta innebär att du i vissa fall har rätt till en tillsvidareanställning (5a § LAS) dvs en fast anställning. Det krävs då att du varit anställd i en allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Om du inte varit anställd kontinuerligt får du räkna ihop anställningar om det är mindre än sex månader emellan dem (5a § andra stycket LAS).

Om du vill gå upp i sysselsättningsgrad till heltid behöver du bara meddela din arbetsgivare att du önskar detta (25a § LAS). Du ska då ges företräde till en ökad sysselsättningsgrad, för att det ska vara möjligt krävs det att din arbetsgivare är i behov av heltidsanställda. Detta kan ses om de t.ex. anställer andra som arbetar heltid eller har någon annons ute för lediga heltidstjänster.

När man har en lägre sysselsättningsgrad än heltid brukar man prata om deltidsanställningar, all arbetstid man arbetar utöver sin sysselsättningsgrad kallas då för mertid. För mertid finns en begränsning i arbetstidslagen (ATL). Det är bara tillåtet att man arbetar 200 mertidstimmar per kalender år plus ytterligare 150 timmar per kalenderår om det föreligger särskilda skäl. Ett kollektivavtal kan dock avtala om annat. Det är med andra ord arbetsgivarens ansvar att se till att du inte blir schemalagd på fler timmar än dessa per år!

Om jag förstår dig rätt så är du anställd på 0h i månaden då de flesta behovskontrakten ser ut så, dina heltidstimmar som du berättar om kommer alltså att räknas av mot dessa mertidstimmar. Detta kan medföra att du har rätt till skadestånd.

Mitt bästa råd i ditt fall är att först undersöka om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen, samt då ta kontakt med ditt fackliga ombud för hur ni ska gå vidare i dessa frågor.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?