Kan jag begära att bodelningen inleds innan betänketiden är över?

2020-04-05 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Vi separerar efter 10 år äktenskap. Ansökan har gått in i domstol i februari vi säger och betänketiden har börjats då. Jag vill att bodelningen ska vara klart så fort som det går eftersom det gör vår kommunikation ganska svårt. Kan jag kräva att det ska börjas genast? Hur i så fall? Vi har redan värdering av huset och egendom. Kan en partner göra det oavsett om den andra vill det eller inte?Tack på förhand för ert svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Ja, du kan kräva att bodelningen ska börja genast:

Huvudregeln enligt 9 kap. 4 § äktenskapsbalken är att en bodelning ska förrättas när äktenskapet upplösts, dvs. efter att betänketiden är över och domen om äktenskapsskillnad meddelats och vunnit laga kraft. Ett undantag till detta är att bodelningen ska förrättas genast, om någon av makarna begär bodelning under tiden ett mål om äktenskapsskillnad pågår. Regeln ger alltså maken en möjlighet till att börja med bodelningen innan betänketiden är över.

Hur ska jag begära att bodelningen inleds direkt? Är det möjligt utan den andres vilja?

Bestämmelsen som jag nämnde ovan, 9 kap. 4 § äktenskapsbalken, gäller ifall båda parterna är överens om att bodelningen ska inledas innan betänketiden är över. Till att börja med kan du kontakta din exmake/exmaka och berätta att du vill göra en bodelning under betänketiden istället för att vänta tills skilsmässan är färdig, för att se om han/hon är också intresserad av det. Finns intresse kan bodelningen börja genast.

Skulle ni inte vara överens kan du istället ansöka om att det ska förordnas en bodelningsförrättare. En sådan ansökan ska göras i målet, eftersom det pågår ett mål om äktenskapsskillnad, 17 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken. Bodelningsförrättaren ska enligt 17 kap. 6 § äktenskapsbalken kalla makarna till förrättning, samt bestämma tid och plats för bodelning. Skulle dom på äktenskapsskillnad meddelas efter betänketiden ska bodelningsförfarandet fortsätta, medan förordnandet slutar gälla ifall det inte skulle meddelas någon dom, 17 kap. 4 § äktenskapsbalken.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2685)
2020-12-04 Ska en sommarstuga ingå i en bodelning?
2020-12-03 Preskriptionstid på bodelning och åtgärdsförslag när makar är oense
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (86931)