Får man filma polisen?

2020-05-18 i Polis
FRÅGA
Hej jag undrar om det är okej att filma polisen? Typ när de stannar mig för en kontroll och jag vill filma det via tex. Snapchat?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att det är tillåtet att filma eller fotografera människor på allmän plats utan deras samtycke.
Däremot att filma någon i ett privat utrymme (exempelvis inomhus i en bostad, på en toalett, omklädningsrum eller liknande) kan vara kränkande fotografering, enligt 4 kapitlet 6 a § brottsbalken. Det är något man alltså kan bli straffad för.

När man är ute och kör bil och blir stoppad av polisen kan det röra sig om en allmän plats och därför har du rätt att filma. Men däremot finns det begränsningar i hur du får filma polisen. Om du exempelvis filmar på ett sådant sätt att du stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna har polisen rätt att avvisa eller avlägsna dig från platsen, enligt 13 § polislagen.

Att störa den allmänna ordningen innebär att ditt uppträdande innefattar ett angrepp på ett ordningsintresse av betydelse för allmänheten eller annars från allmän synpunkt. Detta är inget som kan avgöras utifrån vad en enskild polisman tycker är obekvämt eller olämpligt. Det kan sägas att endast den omständigheten att en person vägrar att åtlyda en polismans tillsägelse innebär inte att han stör den allmänna ordningen. Det avgörande är vilka följder det kan få ur ordningssynpunkt om man inte lyder.

Om polisen ska göra ett ingripande (avvisa eller avlägsna från platsen) krävs det också att detta ingripande verkligen är nödvändigt för ordningens upprätthållande. I första hand ska man alltid överväga möjligheten att ingripa genom tillsägelser och anmaningar.

Sammanfattning

Du har rätt att filma polisen på en allmän plats såvida du inte stör den allmänna ordningen (exempelvis försvårar polisens arbete) genom att filma.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (346)
2021-06-21 Polisens rätt att stoppa ett fordon
2021-06-21 Fråga om polis har rätt att göra en kroppsbesiktning utan en skälig misstanke
2021-06-20 Vad är skillnaden mellan att polisen omhändertar och beslagtar ett vapen?
2021-06-03 Får polisen bära fickkniv på allmän plats?

Alla besvarade frågor (93336)