Kan jag avsluta provanställning innan jag börjat?

FRÅGA
HejsanEn fråga gällande anställning. Jag har arbetat hos min nuvarande arbetsgivare i snart 4 år. Jag har fått ett erbjudande från en annan arbetsgivare som jag också har tackat ja till. Dock är det en provanställning på 6 månader. Helst vill jag inte byta, men av olika anledningar så känner jag att det är det enda rätta. Jag har tagit upp det här med min arbetsgivare att det behövs en förändring i min roll och då främst utmaningar och för min personliga utveckling. Man säger då att det kommer att ske förändringar i organisationen men man kan inte säga mer än så. Om det skulle visa sig att det verkligen skulle bli bättre och mer utmaningar som gör att man skulle vilja vara kvar, kan jag då bryta kontraktet med min tilltänkta arbetsgivare. Jag har inte sagt upp mig än och jag ska inte börja min nya anställning förrän i augusti.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Arbetsrättsliga bestämmelser finns till störst del i lagen om anställningsskydd (LAS). LAS är tvingande till arbetstagarens fördel, innebärande att det som utgångspunkt inte får avtalas om sämre villkor för arbetstagaren än vad lagen stadgar. Det är dock möjligt att frångå LAS i vissa specifika fall, om det sker genom kollektivavtal.

Utgångspunkten för avtal är att sådana ska hållas. Provanställningen intar dock en särställning då det möjliggör att frånträda avtalet på väldigt kort tid. Det är tillåtet att avtala om tidsbegränsade provanställningar, om prövotiden är högst sex månader. Vill du eller arbetsgivaren inte att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden löpt ut ska besked därom lämnas senast vid prövotidens utgång. Sker inte så, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning (6 § LAS). För arbetsgivaren finns dock en ordningsregel, innebärande att arbetsgivaren om den avbryter en provanställning ska underrätta arbetstagaren om det minst två veckor i förväg, för att inte bli skadeståndsskyldig (31 § LAS). Sådan regel finns inte för dig som arbetstagare. Reglerna är vad som i normalfallet gäller enligt LAS. Det är möjligt att i kollektivavtal avtala annorlunda vilket kan medföra exempelvis en kort uppsägningstid under provanställningen, även för arbetstagaren. I ditt fall har du inte nämnt något kollektivavtal, varför min utgångspunkt är att inget sådant är aktuellt.

Som synes kan du avbryta en provanställning från en dag till en annan. Det är även möjligt att bryta provanställningen innan du tillträder. Om så sker kommer du i praktiken inte att börja på arbetsplatsen. Om det i kollektivavtal finns avtalat om en uppsägningstid börjar uppsägningstiden löpa när du säger upp dig, dvs. innan du tillträtt.

Utifrån reglerna i LAS (och om inte kollektivavtal stadgar annat) är svaret på din fråga att du kan, som du uttrycker det, "bryta kontraktet". Så sker helt enkelt genom att du avslutar din provanställning redan innan du tillträder.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1872)
2021-10-28 Från vilken dag gäller uppsägningstiden?
2021-10-27 Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider utan mitt tillstånd?
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?

Alla besvarade frågor (96616)