FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 03/05/2020

Kan jag avsluta mitt vikariat i förtid?

Jag har ett vikariat som lärare from 7/1 tom 20/6 jag vill avsluta mitt vikariat tidigare har jag en månads uppsägning?

Arbetsgivare Kommun

Lawline svarar

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Dessa typer av frågor regleras främst av lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Den typ av anställning som du beskriver i din fråga är en tidsbegränsad anställning med ett slutdatum. Vid en sådan anställning upphör anställningen vid slutdatumet för anställningen (4 § LAS), i detta fall den 20/6. Detta tillskillnad från en tillsvidareanställning som har en uppsägningstid. Den enda möjligheten att avbryta en tidsbegränsad anställning med slutdatum utan uppsägningstid är i det fall arbetsgivaren väsentligen åsidosatt sina åligganden gentemot arbetstagaren (4 § 3 st LAS). I vissa fall kan man avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid. Det förutsätter emellertid att det finns en klausul om uppsägningstid i anställningsavtalet. I det fall arbetstagaren avbryter sin visstidsanställning och det inte finns en klausul som möjliggör avlutande av tjänsten i förtid, kan du som arbetstagare bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren med anledning av avtalsbrottet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare