Kan jag avsluta en provanställning innan den påbörjats?

FRÅGA
Hej. Jag läser just nu min sista termin på mina studier och har således sökt jobb parallellt med min masteruppsats. Under april månad fick jag ett jobberbjudande med tillträde i augusti 2021, där jag fått en provanställning på 6 månader fram till februari 2022. Nu till mitt problem. Jag har nämligen fått ett annat erbjudande nu som jag hellre vill ta, då det passar min profil bättre (det råder alltså ingen fråga om att min nuvarande arbetsgivare undanhållit information. Jag känner helt enkelt bara att jag det andra erbjudanden jag fått är "bättre" än det jag skrev på först). Jag undrar därför om jag har några juridiska förpliktelser till den arbetsgivare som jag redan hunnit skriva på avtal med (och som jag nu vill häva innan provanställningen träder i kraft i augusti) ? Kan min arbetsgivare stämma mig för att jag säger upp avtalet innan provanställningen börjat träda i kraft? Med vänlig hälsning,förvirrad tjej
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Grattis i förskott till en masterexamen och grattis till dina jobberbjudanden! Jag förstår att du har hamnat i en knivig situation och kommer därför göra mitt bästa för att försöka klargöra vad dina rättigheter är.

Frågan rör arbetsrätt och sådana bestämmelser finns till störst del i lagen om anställningsskydd (LAS). LAS är tvingande till förmån för arbetstagare , vilket innebär att huvudregeln är att det inte får avtalas om sämre villkor för arbetstagaren än vad LAS stadgar. Det finns dock undantag till detta, i vissa specifika fall finns möjligheten att frångå LAS om det sker genom kollektivavtal.

Huvudregeln för avtal är att sådana ska hållas. Dock innebär din framtida provanställning att avtalet kan frånträdas på väldigt kort tid. För arbetsgivaren finns en ordningsregel, som innebär att arbetsgivaren om den avbryter en provanställning ska underrätta arbetstagaren om det minst två veckor i förväg, för att inte bli skadeståndsskyldig (Vänligen se 31 § LAS). En sådan ordningsregel finns emellertid inte för dig som arbetstagare. Viktigt att notera är att det är möjligt att i kollektivavtal avtala om något annat som skiljer sig från LAS, vilket t.ex kan innebära en kort uppsägningstid under provanställningen, även för dig som arbetstagare. Du nämner dock inte att det finns något kollektivavtal i ditt fall, därför kommer jag utgå från att ett sådant inte är aktuellt.

För dig innebär detta att det är möjligt att avbryta provanställningen innan du tillträder. Om du beslutar att göra det så kommer du i praktiken inte att börja arbete på arbetsplatsen. Skulle det vara så att ett kollektivavtal finns avtalat om en uppsägningstid börjar uppsägningstiden löpa när du säger upp dig, alltså innan du tillträtt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du alltså avsluta din provanställning redan innan du tillträder provanställning, så länge det inte finns ett kollektivavtal som stadgar annat och på så sätt frångår reglerna i LAS.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!

Lycka till och allt gott,

Suana Tafic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96356)