Kan jag avsluta min anställning under uppsägningstiden?

Hej! Jag har en tillsvidare anställning som började den 11/8, pga ett nytt jobberbjudande säger jag upp mig den 3/9. På mitt avtal står det att uppsägningstiden är enligt LAS, dvs 1 månad. Arbetsgivaren vill inte släppa mig förens den 5/10. Men eftersom att jag bara jobbade där i 3 veckor så undrar jag om jag måste jobba där den månaden, eller finns det något som talar för att jag kan sluta tidigare än så?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga om uppsägningstid regleras i lagen om anställningsskydd, fortsättningsvis LAS. Bestämmelsen om uppsägningstiden är semidispositiv, vilket innebär att annat än det som står där kan avtalas via kollektivavtal. Du nämner dock att uppsägningstiden i ditt avtal bestäms enligt LAS varför jag nedan kommer förklara vad som gäller i sådana fall.

Uppsägningstid enligt LAS

Uppsägningstiden är enligt lagen minst en månad såväl för arbetsgivaren som arbetstagaren (11 § stycke 1 LAS). Detta innebär att du är skyldig att vara kvar på arbetet under en månad från dagen du säger upp dig. Om arbetsgivaren inte är villig att medge att du ska sluta tidigare finns det inte något du kan göra för att sluta tidigare. Hur länge man har arbetet kan påverka uppsägningstiden (11 § stycke 2 LAS). Detta gäller dock inte i ditt fall. Att du bara har arbetat i 3 veckor föranleder inte någon rätt till att undkomma uppsägningstiden på en månad. En arbetstagare får med omedelbar verkan säga upp sig om arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren (4 § stycke 3 LAS). Jag antar dock utifrån det du nämner att detta inte heller aktualiseras.

Hur räknas uppsägningstiden?

Om du har en månads uppsägningstid och säger upp dig den 3 september så upphör din anställning vid arbetsdagens slut den 3 oktober, varför du egentligen inte behöver jobba de två andra dagarna som din arbetsgivare vill att du ska vara kvar. Jag skulle rekommendera att du tar upp detta med din arbetsgivare. Jag rekommenderar även inte att du slutar innan datumet ovan eftersom skadeståndsskyldighet kan uppstå om du inte iakttar uppsägningstiden (38 § LAS).

Vänliga hälsningar,

Marina AlsayeghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”