Kan jag avsluta min anställning under uppsägningstiden?

FRÅGA
Hej! Jag har en tillsvidare anställning som började den 11/8, pga ett nytt jobberbjudande säger jag upp mig den 3/9. På mitt avtal står det att uppsägningstiden är enligt LAS, dvs 1 månad. Arbetsgivaren vill inte släppa mig förens den 5/10. Men eftersom att jag bara jobbade där i 3 veckor så undrar jag om jag måste jobba där den månaden, eller finns det något som talar för att jag kan sluta tidigare än så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga om uppsägningstid regleras i lagen om anställningsskydd, fortsättningsvis LAS. Bestämmelsen om uppsägningstiden är semidispositiv, vilket innebär att annat än det som står där kan avtalas via kollektivavtal. Du nämner dock att uppsägningstiden i ditt avtal bestäms enligt LAS varför jag nedan kommer förklara vad som gäller i sådana fall.

Uppsägningstid enligt LAS

Uppsägningstiden är enligt lagen minst en månad såväl för arbetsgivaren som arbetstagaren (11 § stycke 1 LAS). Detta innebär att du är skyldig att vara kvar på arbetet under en månad från dagen du säger upp dig. Om arbetsgivaren inte är villig att medge att du ska sluta tidigare finns det inte något du kan göra för att sluta tidigare. Hur länge man har arbetet kan påverka uppsägningstiden (11 § stycke 2 LAS). Detta gäller dock inte i ditt fall. Att du bara har arbetat i 3 veckor föranleder inte någon rätt till att undkomma uppsägningstiden på en månad. En arbetstagare får med omedelbar verkan säga upp sig om arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren (4 § stycke 3 LAS). Jag antar dock utifrån det du nämner att detta inte heller aktualiseras.

Hur räknas uppsägningstiden?

Om du har en månads uppsägningstid och säger upp dig den 3 september så upphör din anställning vid arbetsdagens slut den 3 oktober, varför du egentligen inte behöver jobba de två andra dagarna som din arbetsgivare vill att du ska vara kvar. Jag skulle rekommendera att du tar upp detta med din arbetsgivare. Jag rekommenderar även inte att du slutar innan datumet ovan eftersom skadeståndsskyldighet kan uppstå om du inte iakttar uppsägningstiden (38 § LAS).

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?