Kan jag avbryta mitt vikariat på grund av att jag har kommit in på universitetet?

Hej! Min dotter har fått ett vikariat på en förskola från v 33 fram till jul. Muntligt avtal om minimum 50 % men troligen mer.

Nu fick hon reda på att hon kommit in på universitetet, som hon först inte tänkt gå på förrän nästa år. Men som läget ser ut med corona mm så känner hon att hon vill börja plugga nu.

Hon talade med arbetsgivaren och hon var inte glad o sa att hon inte kunde bryta anställningen. Hur ligger det till? Hur lång uppsägning har hon? Är det skillnad om det är pga studier el något annat?

Min dotter är 20 år nu i september.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring vad som gäller när man vill avbryta sin anställning. Notera att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan. Det är därför klokt att i första hand kolla upp om sådan finns och i så fall om den anger något särskilt upp rätt till uppsägning samt uppsägningstid (2 § LAS).

Ett muntligt anställningsavtal gäller

Först kan konstateras att det inte ställs upp några formkrav i svensk rätt för att ett anställningsavtal ska vara bindande. Det vill säga att ett sådant avtal kan ingås både muntligen, skriftligen och genom konkludent handlande. Att din dotter enbart har ett muntligt avtal kan därför ses som gällande.

Ett vikariat kan inte sägas upp i förtid som utgångspunkt

När det gäller vikariat kan det som utgångspunkt inte sägas upp i förtid eftersom det löper mellan två datum och därmed gäller dessa datum. Det finns dock två möjligheter att avsluta sitt vikariat i förtid – antingen om man skrivit in i anställningsavtalet att anställningen löper "… dock längst till och med [datum]" alternativt att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om en ömsesidig uppsägningstid. I sådant fall kan anställningen sägas upp med en uppsägningstid, vanligtvis en månad (4 § och 11 § LAS).

Om det inte skrivits in något särskilt i anställningsavtalet gällande rätt till uppsägning så gäller som utgångspunkt att avtalet ska hållas. Görs inte detta av någon av parterna riskerar de att behöva betala skadestånd på grund av avtalsbrott.

Det finns dock ytterligare möjligheter att avsluta anställningen. Antingen på allmänna avtalsrättsliga grunder, det vill säga exempelvis på grund av svek eller för att villkor är oskäliga med hänsyn till omständigheter i övrigt. Alternativt om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter, exempelvis inte betalat ut den lön din dotter har rätt till (4 § LAS och tredje kapitlet avtalslagen).

Studieledighetslagen är inte aktuell

Angående att det gäller studier spelar egentligen ingen roll i din dotters fall. Enligt studieledighetslagen kan man få rätt att vara tjänstledig för studier om man varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller minst 12 månader de senaste två åren. Arbetsgivaren kan även ha rätt att skjuta upp begärd studieledighet i sex månader, varav denna lag inte blir aktuell i din dotters fall (3-7 § studieledighetslagen).

Sammanfattning

Förutsatt att rätt till uppsägning inte har skrivits in i anställningsavtalet har jag svårt att se att din dotter kan avbryta anställningen i förtid, utan att riskera skadestånd.

Min rekommendation är i sådant fall att din dotter fortsätter ha kontakt med sin arbetsgivare och försöker komma överens om att frånträda anställningen. Om din dotter är fackligt medlem kan hon höra av sig till dem för ytterligare stöd alternativt boka tid med en av våra kunniga jurister.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga och att det löser sig för din dotter!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”