Kan jag avbryta en provanställning?

FRÅGA
Jag driver en mindre verksamhet och har en anställd som är provanställd sedan 3,5 månader. Personen i fråga har varit borta från arbete vid 5 olika tillfällen pga sjukdom. Sjukfrånvaron har varit mellan 1- 4 dagar varje tillfälle. Symptomen har varit blandad, migrän, förkylning och magsjuka. Kan jag avbryta personens provanställning med hänvisning till personens frekventa kortidsfrånvaro? Eller riskerar jag att det är diskriminering?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt att avbryta en provanställning utan att ange några särskilda skäl eller följa formkrav tillskillnad från uppsägning av en tillsvidareanställning. Detta innebär att du inte heller har en skyldighet att försöka omplacera den provanställde. Enligt 6 § LAS får en provanställning pågå högst i 6 månader och om den inte avbryts i tid, kommer den att övergå till en tillsvidareanställning. Om anställningen inte ska gå vidare till en tillsvidareanställning måste den som vill avbryta (antingen du som arbetsgivare eller arbetstagaren) meddela detta två veckor innan provanställningen tar slut (31 § LAS). Anställningen upphör när den som avbryter provanställningen meddelar detta. Ha dock i åtanke att eventuella kollektivavtal med andra villkor än ovannämnda regler ska gälla före 6 § LAS (2 § 3 st LAS).

Hoppas att du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1767)
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?
2021-05-06 Kan jag säga upp ett sommarvikariat som ännu inte påbörjat?
2021-05-04 Finns det undantag från turordningsreglerna i LAS?
2021-05-01 Har arbetstagaren en skyldighet till en viss uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (92030)