Kan jag avbryta en privatleasing av en beställd bil som är flera månader försenad?

2020-08-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Kan jag avbryta privatleasing avbeställd bil som är flera månader försenad i leveranstid?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har leasat en bil som privatperson, från vad jag utgår ifrån är ett företag. Vid uthyrning finns inte några egna lagregler varför en analog tillämpning får göras främst av Köplagen och Konsumentköplagen

Du har som privatperson leasat en bil från ett företag. Du undrar huruvida du kan häva avtalet med leasingfirman eftersom det föreligger dröjsmål med varans avlämnande. Vid kontraktsbrott på uthyrarens sida tillämpas reglerna om dröjsmål och fel enligt Köplagen.

Avlämnas inte varan eller avlämnas den för sent och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 23 - 29 §§ kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §, se 22 § KöpL.

I ditt fall har du som hyrestagare och uthyraren kommit överens om tid för bilens avlämnande. Detta har inte skett, således föreligger dröjsmål med varans avlämnande. En analog tillämpning görs då av Köplagens bestämmelser om dröjsmål.

25 § KöpL stadgar att köparen (i ditt fall hyrestagaren) får häva köpet på grund av säljarens (uthyrarens) dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen (hyrestagaren) och säljaren (uthyraren) insåg eller borde ha insett detta.

För att ha rätt att häva ditt leasingavtal i ditt läge krävs således att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig, och att uthyraren insåg eller bort inse att dröjsmålet orsakar betydande problem för dig som hyrestagare. Är det ett företag som du har leasat bilen från är de med stor sannolikhet väl medvetna om att deras dröjsmål kan ha varit av väsentlig betydelse för dig. Det som återstår nu är att bevisa att dröjsmålet verkligen har varit av väsentlig betydelse för dig.

Du måste inom skälig tid reklamera och meddela uthyraren om att du häver avtalet, enligt 29 § KöpL.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (857)
2020-12-31 Ny avtalad leveranstid
2020-12-26 Hur gör man när SJ agerat felaktigt?
2020-12-25 Pengarna drogs från kontot, men jag fick inte produkten - vad ska jag göra?
2020-12-25 Hur kan man återkräva deposition från bolag i europaområdet?

Alla besvarade frågor (88182)