Kan jag använda svenska flaggan som en sarong?

2020-04-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Kan jag ha svenska flaggan som sarong också?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Användningen av den svenska flaggan är reglerad i Lag (1982:269) om Sveriges flagga. I lagen framgår bland annat att flaggan inte får förses med olika tecken, exempelvis märken eller bilder. Om det rör sig om näringsverksamhet så får den svenska statsflaggan inte användas utan tillstånd i varumärken eller kännetecken för varor och tjänster. Detta framgår av Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar 1 § första stycket.

I övrigt finns endast rekommendationer kring hur flaggan bör användas. Rekommendationerna är inte lagsanktionerade. Det rekommenderas bland annat att en urblekt eller trasig flagga inte ska användas. Vissa anser att det inte är respektfullt att bruka flaggan som bordsduk, sittunderlag, trasa och dylikt men att flaggan med fördel användas i dekorativa sammanhang, under förutsättning att gott omdöme visas.

Du kan inte bli straffad för att använda flaggan som en sarong. Om det däremot är respektfullt att använda en flagga som kläder finns det olika åsikter om (se ett exempel på en åsikt i denna DN-artikel). Det är dock en etikettfråga. Enligt min mening är det harmlöst att använda en hel och ren svensk flagga som en sarong och det borde det inte ens anses som olämpligt. Det kan jämföras med att ha en svensk flagga över axlarna på en fotbollsmatch enligt min mening. Du får göra en bedömning själv om vad som känns bäst för dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1279)
2021-04-19 Efter hur lång tid sker gallring från belastningsregistret?
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?

Alla besvarade frågor (91413)