Kan jag använda en lapp istället för p-skiva? Vad händer om jag använder två p-skivor (eller motsvarande)?

Hej!

Jag är en taxiförare och får byta bil ofta och inte har ibland koll på om bilen har eget skiva fastlimmade på rutan.

Parkerade bilen där det krävs en skiva. Såg inte att min bil har en väldigt lite P.Skiva gömd och fastlimmade på rutan bakom solskyddet.

Skrev eget lapp vilken tid jag parkerade. Lappen var en servetter på ca. 15X20 cm.

Trots det fick jag böter, dr man antecknade bara vilken tid den missade skivan var ställd på.

Undrar om jag kan få rätt om betala för en tvist?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Är det okej att använda en egenhändigt skriven lapp istället för p-skiva? Till att börja med kan sägas att det i och för sig är fullt godtagbart att använda en egenhändigt skriven lapp istället för en p-skiva, på en plats där p-skiva krävs som villkor för uppställning. Det framgår av rättsfallet RH 2018:3. Det avgörande för huruvida något annat än en p-skiva kan användas är nämligen huruvida en lapp eller liknande fyller samma funktion som en parkeringsskiva hade gjort, dvs. om det går att kontrollera tiden för när parkeringen startade. Detta kan ju kontrolleras även med hjälp av en egenskriven lapp, så att använda en sådan är i sig acceptabelt. Dessutom gäller för parkering på allmän/kommunal mark (där trafikförordningen är tillämplig) direkt i lagtext att detta är godtagbart. Det anges nämligen i trafikförordningen (TrF) 3 kap. 49a § att en parkeringsskiva eller motsvarande kan användas för att ange ankomsttiden.

Användning av fler än en p-skiva (alternativt p-skiva samt lapp) – Den grundläggande principen i detta sammanhang (som dessutom uttalades i rättsfallet jag nämnde ovan) är att parkeringstiden lätt ska kunna kontrolleras. Parkeringsövervakningen måste kunna ske tillräckligt smidigt och systematiskt (samtidigt som den enskilde parkörens dvs. bilistens rättssäkerhet så klart måste tillgodoses). Används två p-skivor istället för endast en, som anger olika ankomsttider, blir det genast mycket svårare (i princip omöjligt) för p-vakten att veta när parkeringen inleddes. Mot den bakgrunden bedömer jag det som osannolikt att du skulle få rätt gentemot parkeringsövervakaren, oavsett om denna utgör en privat markägare eller p-bolag (dvs. om du stått på privat mark) eller gentemot polisen (om du stått på allmän/kommunal mark).

Lycka till i fortsättningen!

Med vänlig hälsning,

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo