Kan jag anmäla någon som skickar upprepade oönskade meddelanden över internet?

FRÅGA
Olaga intrång att skicka upprepade samt oönskade meddelanden? Hej! Det är nämligen så att jag under de senaste 3 månaderna gång på gång har blivit kontaktad av så kallade "stalking" konton på Instagram. I detta fall är det någon jag varken vet vem det är alternativt blivit kontaktad av tidigare. Vidare öppnar denna person även nya konton när jag blockerar tidigare konton av samma person. Därför lyder min fråga om jag kan överväga en polisanmälan då det enligt lag också räknas som intrång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om olika typer av brott finns i brottsbalken (BrB).

Kort om brottet olaga intrång

Angående brottet olaga intrång innebär det att någon fysiskt intränger eller kvarstannar obehörigt i vissa byggnader (4 kap 6 § BrB). Detta är alltså inte vad du har råkat ut för.

Händelsen kan ändå utgöra ett brott

Vad agerandet skulle kunna klassas som är trakasserier, alternativt olaga förföljelse, beroende på meddelandenas innehåll (4 kap 4b § BrB). Det är svårt för mig att göra en bedömning eftersom jag inte vet vad personen skrivit.

Du kan, och bör, anmäla händelsen till polisen. De kan om inte annat hjälpa dig att avgöra om meddelandena utgör ett brott. Anmäla gör du lättast genom att ringa till 114 14 eller besöka din lokala polismyndighet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91190)