Kan jag anmäla någon för falska rykten om mig?

FRÅGA
Min exman har ljugit att jag varit otrogen mot honom i tre år till barnen, myndigheter och andra personer. Han har spridit falska rykten om mig som orsakat psykist lidande för både mig och barnen. Kan jag anmäla honom för det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (förkortas BrB).

Din fråga handlar om ifall du kan anmäla din exman för de lögner han spridit om dig och svaret på din fråga är att du kan anmäla honom för det. Utifrån de uppgifter du lämnat är min bedömning att det han sagt om dig kan klassas som förtal (5 kap. 1 § BrB). Det din exman har sagt skulle som ett annat alternativ kunna klassas som förolämpning (5 kap. 3 § BrB). Jag kommer nedan kort förklara förtal och förolämpning och sedan förklara hur du går tillväga för att anmäla.

Vad är brottet förtal?

Brottet förtal handlar om att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning (5 kap. 1 § BrB). Det ska med andra ord handla om ett spridande av en uppgift om dig som kan verka nedsättande för dig. Bedömningen om vad som är nedsättande och inte görs utifrån den allmänna uppfattningen i samhället.

Vad är brottet förolämpning?

Om det din exman sagt inte skulle rubriceras som förtal är min bedömning att förolämpning också kan vara ett alternativ. Förolämpning handlar om att någon i annat fall än vad som avses i förtalsbrottet, riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan (5 kap. 3 § BrB).

Hur anmäler jag?

Jag har sagt att du kan anmäla och att det din exman sagt om dig kan vara att betrakta som antingen förtal eller förolämpning, och jag råder dig att anmäla händelserna till polisen så snart som möjligt. Det är viktigt att göra en anmälan så tidigt som möjligt, det underlättar t.ex. tekniska bevis och förhör av eventuella vittnen. En anmälan gör du genom att ringa 11414 (gäller för situationer som inte är akuta) eller genom polisens hemsida. Det är du som blivit utsatt som får anmäla.

Notera dock att angående de två brotten jag tagit upp så har lite information om vad som skett. Polisen kommer sin utredning om brott ge dig en rubricering på vad för brott det kan handla om i ditt fall.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1181)
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?
2021-04-03 Kränkande SMS
2021-04-01 Har jag utsatts för brottet förtal?

Alla besvarade frågor (91059)