Kan jag anmäla någon för ärekränkning om denne felaktigt utpekar mig som rasist?

FRÅGA
Om jag blir kallad rasist, vilket jag INTE är. Kan jag då stämma den personen för ärekränkning?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Det finns inget brott i Sverige som heter just ärekränkning, men det finns ett par brott som kategoriseras som just ”ärekränkningsbrott”, och återfinns i brottsbalkens 5:e kapitel.Förtal, brottsbalken 5 kap. 1 §


Det vanligaste av ärekränkningsbrotten är förtal. För att dömas för förtal ska man ha utpekat någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på något annat sätt lämnat uppgifter som typiskt sett utsätter personen i fråga ”för andras missaktning”.


Att kalla någon rasist kan mycket väl ses som ett sätt att utsätta en person för andras missaktning eller helt enkelt få någons anseende att sjunka. Brottsbestämmelsens lydelse ”lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning” innebär i princip att det ska vara en typ av uppgiftslämnande som typiskt sett leder till andras missaktning. Andra behöver alltså inte ha tagit del av uppgiften för att ett brott ska föreligga, men det räcker å andra sidan inte heller att personen förtalar den andra personen privat dem sinsemellan. Därför vill jag poängtera att själva sammanhanget som detta skett i är ganska direkt avgörande för din fråga.

Ett lämnande av uppgifter som typiskt sett skulle kunna utsätta någon för andras missaktning vore exempelvis att, på en anslagstavla, peka ut någon som rasist, att vid en större privat fest eller tillställning basunera ut det inför främmande folk, skriva inlägg på internetforum och sociala medier såsom Facebook där folk lätt kan se det etc.


Eftersom jag inte vet vad för sorts sammanhang situationen du skriver om har skett, kan jag inte ge dig mer detaljerade råd än så.Förolämpning, brottsbalken 5 kap. 3 §


Det andra brottet som skulle kunna bli aktuellt är förolämpning. Skillnaden mellan de båda brotten är att det vid förtal handlar om att skada en person genom att utsätta denne för andras missaktning, medan det vid förolämpning handlar om att man personligen, genom verbalt tillmäle, beskyllning eller något annat beteende sårar någons självkänsla. Det kan exempelvis röra sig om skällsord, framställningar i ljud eller bild eller att spotta på någon.


För att brottet ska vara begått måste det bevisas att själva syftet med handlingen var att såra personen i fråga, och inte snarare vara ett uttryck för ilska eller frustration.


Det kan också vara värt att nämna att dessa båda brott är s.k målsägandebrott, vilket innebär att målsäganden (brottsoffret) själv får föra talan i domstol, utan åklagares hjälp. Se brottsbalken 5 kap. 5 §. Rent praktiskt innebär det t. ex att målsäganden enbart kan bli befriad från sina ombudskostnader om denne vinner målet och begär sina kostnader ersatta av den tilltalade.

Åklagare kan i undantagsfall väcka åtal angående dessa brott. Det förutsätter dock att brottsoffret är under 18 år, att denne angett brottet samt att åtal är påkallat ut allmän synpunkt. Läs vidare i den angivna straffbestämmelsen för att ta reda på vilka exakta fall det kan röra sig om.Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1234)
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?
2021-07-24 Förtal att varna för personer som friats?
2021-07-23 När övergår skvaller i förtal?
2021-07-22 Hur anmäler man brott?

Alla besvarade frågor (94273)