Kan jag anmäla min chef för förtal?

FRÅGA
Hej,För ca 4 månader sedan valde jag att säga upp mig som ekonomiansvarig på ett större bolag här i sverige för att gå vidare med nya utmaningar. Jag hade en väldigt central roll med nära samarbete med VD då jag både var projektledare och ekomiansvarig och satt även med i ledningsgruppen. När jag lämnade in min uppsägning bad min chef mig att lämna rummet och pratade inte med mig under mina sista två månader där då han tog det personligt. Fick under dagen höra att dom sparkat ekonomichefen dagen innan för dom ansåg att jag skulle göra jobbet bättre och hade tänkt tilldela mig tjänsten samma dag som jag sa upp mig (hade möte inbokat en timme efter uppsägningen). En av anledningarna att jag slutade var bl.a. mobbning på arbetsplats från IT-chef och kundservicechef vilket jag tagit upp med VD (min chef) flertalet ggr utan resultat.Har nu i efterhand fått höra från 5 olika personer på mitt gamla jobb att IT chefen tagit över projektarbetet, men då han inte kan bokföring har det blivit helt fel och kaos på ekonomiavdelningen. Folk kommer till mig nu och ifrågasätter om jag verkligen kan mitt jobb då min fd chef och it-chefen går runt och säger att alla fel som händer nu på ekonomi är mitt fel. Detta är såklart inte kul då jag vet att jag kan mitt jobb bra och att när jag lämnade min sista dag fungerade allt bra.Undrar nu om man kan anmäla min chef för förtal då detta påverkar mina arbetsrelationer idag i och med att min kompetens ifrågasätts?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om ärekränkning och förtal finner du i 5 kap. brottsbalken (här). Enligt 5 kap. 1 § brottsbalken är det förtal att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i syfte att utsätta dem för andras missaktning. Observera att detta inte gäller rena värdomdömen så som "dum" eller "dålig". Utifrån vad som framgår av frågan är det alltså svårt att ange om uttalandena skulle falla inom bestämmelsens tillämpningsområde. Det man kan säga är att uttalanden om att du är "dålig" på ditt jobb troligtvis inte kvalificerar, men att det sannolikt kan vara förtal om din medarbetare på ett konkret sätt uttalat sig om att fel i ekonomiavdelningen beror på dig.

Sådana konkret nedsättande uppgifter kan ändå tillåtas om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna dem och det visar sig att uppgiften var sann eller att din arbetsgivare hade skälig grund för att tro att det var sant. Detta betyder alltså att man får lämna uppgifter som inte är sanna om det är och man haft fog att tro att det är sant. Det betyder också att en sann uppgift kan vara förtal, om det inte var försvarligt att lämna den. Ett sådant undantag skulle exempelvis kunna bli aktuellt om du och personen i fråga båda haft fog för att uppfatta situationen på olika sätt. Det faktum att det påverkat ditt arbetsliv negativt, och att det inte tycks finna någon annan grund för påståendet mer än att din arbetsgivare blev ledsen talar emot att det skulle vara försvarligt att lämna uppgiften.

Om inget undantag är tillämpligt och uppgifterna med hänsyn till spridningen eller innehållet orsakat stor skada kan det vara att anse som grovt förtal (se 5 kap. 2 §).

I de flesta fall krävs att du väcker talan om förtal själv, till skillnad från exempelvis yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp som alltid drivs av Justitiekanslern som allmänt åtal (se rättegångsbalken 20 kap. 2 § och brottsbalken 5 kap. 5 §). Preskriptionstiden för förtal är två respektive fem år (se 35 kap. 1 §). Med detta menas att du måste väcka talan inom två år om det är fråga om förtal, och inom fem år om det är fråga om grovt förtal.

Hoppas att svaret var till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor.

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?