Kan jag anmäla min före detta man för förtal?

Hej!

Jag har en fråga som gäller om jag kan anmäla min exman för förtal. Jag har mått psykiskt dåligt i flera år, mest pga honom, och har därigenom bedövat mig med vin. Det gick så långt så jag blev berusad inför barnen vid ett tillfälle och då valde jag att söka hjälp via psykakuten. La in mig i två dygn och valt att gå på antabus. Då jag sökte hjälp där skickades en orosanmälan till socialförvaltningen vilket jag visste skulle hända. Efter jag sökt hjälpen och orosanmälan kommit in så valde min exman att lämna in en egen orosanmälan. I den har han bla ljugit och sagt att jag dricker flera liter vin om dagen, att jag varit inlagd på psyket förr och att barnen har missat flera träningar pga jag har varit för berusad att köra. Inget av detta stämmer. Vi är under utredning nu och det är till största del pga hans lögner och att han får mig att framstå som att jag har kraftiga alkoholproblem. Jag tycker det är fruktansvärt att han kan ljuga för en myndighet som har makten att ta ifrån mig barnen. Finns det grund till anmälan? Barnen har själva sagt till socialsekreterarna att det är enda gången de sett mig berusad. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förtal

Förtal regleras i Brottsbalken, BrB (här). Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd. För att det ska räknas som förtal ska uttalandet vara avsett att skada en persons anseende. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada men skada behöver ej ha uppstått. Det kan vara förtal även om det man säger är sant. En tidigare dömd som avtjänat sitt straff får inte utpekas för samma sak igen om det inte är försvarligt. För att det ska vara förtal måste uppgifterna ha nått utomstående. För att något ska räknas som en "uppgift" ska det vara ett påstående som är så bestämt att dess sanningshalt kan prövas.

Dock är det straffritt att uttala sig för myndigheter om man måste, t.ex. vid en rättegång (här). Försvarligt kan det vara då en person som tidigare dömts för en sak, beter sig på ett sådant sätt att det kan finns risk att den kan komma att göra samma sak igen. Om man kan bevisa att uppgiften är sann, eller att man hade skälig grund för den blir man inte dömd.

Att påstå att någon har alkoholproblem är att skada personens anseende. Om din man medvetet har ljugit för socialtjänsten, och medvetet försöker sabotera är det grund för en polisanmälan för förtal. Om han trodde att uppgifterna han lämnade stämmer, eller han hade goda skäl att anta att det var sant, skulle han inte bli dömd. Man får också beakta att han lämnade uppgifterna till en myndighet, och det är möjligt att han var skyldig att uttala sig. Du skriver att barnen har sagt att det var den enda gången de såg dig berusad, och det talar till din fördel. Det talar också till din fördel att du skriver att mycket av det han sagt till socialtjänsten inte stämmer.

Om du vill gå vidare med ärendet kan du göra en polisanmälan. Du är givetvis välkommen att höra av dig till Lawline om du har fler funderingar eller frågor. Lawlines telefonrådgivning har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00, och telefonnumret är 08-533 300 04.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo