Kan jag anmäla ett förtalsbrott även om uppgiftslämnaren är anonym?

Hej! Jag och min familj har fått en anonym orosanmälan till socialen och i den orosanmälan stod det väldigt mycket som inte stämde. Jag anser det är förtal. Är detta något jag kan anmäla då jag misstänker vem det är trots avsändaren är anonym?

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Visst kan du anmäla händelsen till polisen men huruvida en sådan anmälan kommer leda till någon ytterligare utredning är en annan fråga.

När en brottsanmälan kommer in till polisen är det första polisen har att ta ställning till om händelsen över huvud taget utgör ett brott. Att utpeka någon som "klandervärd i sitt levnadssätt" eller på annat sätt lämna uppgifter om någon som gör att denne någon i andra ögon uppfattas som mindre värd, är straffbart som förtal. Kruxet är att gärningen är straffri ifall personen som lämnade uppgifterna till socialtjänsten hade "skälig grund" att lämna uppgifterna, se 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB).

Inom många yrken är yrkesutövarna (personalen) skyldiga att lämna uppgifter till socialen ifall de misstänker att ett barn far illa. Gör personalen ingen anmälan kan de dömas för tjänstefel (se t.ex. NJA 2014 s 910). Har uppgifterna lämnats av t.ex. skolpersonal är troligt att handlingen inte är brottslig. Polisen kommer i så fall lägga ner ärendet.

Ett annat hinder för dig är att förtal utgör ett så kallat "målsägandebrott". Det innebär att även om handlingen du utsatts för är kriminaliserad kommer du vara tvungen att bedriva brottsutredningen själv – även fast du polisanmält händelsen.

Det är endast om polis och åklagare finner att gärningen du utsatts för är så pass allvarlig att det "anses påkallat från allmän synpunkt" att brottet utreds och åtal väcks av en åklagare som polis samt åklagare kommer gå vidare med din brottsanmälan, se 5 kap. 5 § BrB. Huvudregeln är att den som utsatts för förtal får samla bevisning och väcka åtal i tingsrätten mot den misstänkte på egen hand. Du måste alltså själv försöka samla tillräckligt med bevis så att du kan övertyga tingsrätten om att gärningen du utsatts för har varit ett handlande av en särskild person och att detta handlande är straffbart.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vega SchortzRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”