Kan jag anmäla ett butiksbiträde för falska anklagelser?

FRÅGA
Finns det möjlighet att anmäla ett butiksbiträde som ryter åt mig att lämna affären för att enligt butiksbiträdets falska anklagelse skulle jag ha snattat/stuligt i affären vilket som sagt är en falsk anklagelse och påstår att dom har film på vilket också inte stämmer med tanke på att de är falskt och sedan hotar med att ringa polis?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Visst kan du anmäla händelsen till polisen men närmsta åklagarkammare kommer troligtvis inte att väcka åtal i ärendet utan du får processa själv.

Att anklaga någon för att vara en tjuv, när ett sådant påstående helt saknar grund, kan utgöra förtal om uppgiften dessutom lämnas i syfte att förmå andra personer att tycka sämre om dig, se 5 kap. 1 § 1 stycket brottsbalken. Om beskyllningen är kränkande men inte lämnades i syfte att få andra att tycka sämre om dig eller om beskyllningen enbart ägde rum internt mellan dig och butiksbiträdet utan att någon annan hörde kan det istället vara fråga om förolämpning, se 5 kap. 3 § 1 stycket brottsbalken. En person som gjort sig skyldig till något av dessa brott kan dömas till böter och som brottsoffer kan du också kräva skadestånd av butiksbiträdet för den kränkning denne utsatt dig för. Att hota med polis kan utgöra olaga tvång men gör det inte om butiksbiträdet hade skälig anledning att tro att du faktiskt snattat. Likaså kan butiksbiträdet inte ådömas några böter om dennes agerande anses försvarligt p.g.a. att denne t.ex. förväxlade dig med någon annan som butiksbiträdet genom en videoinspelning faktiskt sett stjäla från butiken, se 5 kap. 1 § 2 stycket brottsbalken.

Både förtal och förolämpning utgör så kallade målsägandebrott. Det innebär att i regel är det du själv som får väcka åtal och stämma in butiksbiträdet till närmsta tingsrätt för att låta domstolen avgöra butiksbiträdets skuld. I undantagsfall kan närmsta åklagarkammare, när de går igenom polisanmälningar, besluta att ändå väcka åtal om brottet skett mot en person under 18 år eller om du har gett ditt godkännande att en åklagare sköter processen och det "anses påkallat från allmän synpunkt". När det gäller förtal anses det t.ex. "påkallat från allmän synpunkt" om det varit fråga om en stor spridning av påståenden om att den utpekade gjort sig skyldig till mycket allvarlig brottslighet och det är särskilt ägnat att utsätta personen för andras missaktning. När det gäller förolämpning anses det "påkallat från allmän synpunkt" vid återkommande förolämpningar under viss tid eller allvarliga förolämpningar av särskilt kvalificerat slag. För att en allmän åklagare ska besluta om åtal, d.v.s. besluta att butiksbiträdet ska stämmas in till tingsrätten för avgörande av skuldfrågan, måste - när det gäller förolämpning - uttalandet vara kränkande med anspelning på antingen en A) tjänstemans myndighetsutövning, personens ras eller personens sexuella läggning, se 5 kap. 5 § 1 stycket brottsbalken.

Sammanfattningsvis kan du anmäla brottet till polisen men troligtvis kommer det inte leda till några åtgärder från vare sig polis eller åklagare. Istället kan du själv stämma in butiksbiträdet till närmsta tingsrätt. Regler om vad stämningsansökan ska innehålla och hur processen går till finns i 47 kap. rättegångsbalken. Observera än en gång 5 kap. 1 § 2 stycket brottsbalken som säger att butiksbiträdet kommer gå fri från ansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt för butiksbiträdet att lämna uppgifterna – en stämning kan i sådana fall bara kosta dig tid och pengar. Huvudregeln är nämligen att den förlorande parten betalar sina egna och motpartens rättegångskostnader. Visserligen kan dessa kostnader till viss del täckas av en rättsskyddsförsäkring (ingår oftast i hemförsäkringen) eller av staten genom beviljad rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Staten är dock återhållsam med att bevilja rättshjälp när det rör sig om enskilt åtal. Rättsskyddet i hemförsäkringen gäller vanligtvis bara kostnader som uppstår för att du själv krävs på skadestånd för person- eller sakskada.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1273)
2022-01-19 Förolämpning
2022-01-10 Polisanmälan av brott som begåtts av någon utomlands
2022-01-04 Förtal om jag anklagas för att ha kränkt och lurat någon?
2021-12-24 förtal om otrohet

Alla besvarade frågor (98703)