Kan jag anmäla en person som sprider uppgifter om att jag är ”en schizofren knarkare” för förtal?

FRÅGA
Hej, en bekant hävdade att mina tidigare arbetskollegor spred att jag var en schizofren knarkare somgick runt i min hemort på natten och gjorde den 'osäker'. Jag har detta inspleat.Kan jag anmäla denna personen för förtal eller missaktningsbrott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag främst att använda mig av brottsbalken (BrB).

Den personen som spridit dessa uppgifter om dig kan ha gjort sig skyldig till förtal

Att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning uppfyller brottet förtal (BrB 5 kap. 1 § första stycket).

Den personen som säger att du är en schizofren knarkare som går runt och gör hemorten osäker lämnar en konkret uppgift om dig. För straffbarhet krävs vidare att uppgiften är ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Detta innebär att uppgiften är nedsättande och typiskt sett kan medföra att andra får en mer negativ bild av personen. Bedömningen av vad som är en nedsättande uppgift ska göras utifrån den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänt rådande värderingar. Att säga till andra att du är en schizofren knarkare som gör hemorten osäker gör att andras uppfattning av dig skulle kunna påverkas på ett negativt sätt vilket skulle skada ditt anseende. Jag skulle därför säga att det är en typiskt sett nedsättande uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning.

Måste finnas uppsåt

För att den personen som sprider dessa uppgifter om dig ska kunna göra sig skyldig till brottet förtal så måste hen ha haft uppsåt (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Det innebär att hen måste ha haft en avsikt med att utpeka dig och varit medveten om att det finns en stor risk att andra får en negativ uppfattning om dig till följd.

Ibland kan förtal vara försvarligt

Även om dessa rekvisit för brottet förtal verkar vara uppfyllda i situationen kan det trots allt vara försvarligt. För att detta undantag ska bli aktuellt krävs det antingen att den personen som spred uppgifterna ska ha varit skyldig att uttala sig om detta eller att det annars var försvarligt med hänsyn till omständigheterna. Dessutom ska den personen i så fall visa att uppgiften är sann eller att hen hade skälig grund för den (BrB 5 kap. 1 § andra stycket). I situationen som du beskriver ser jag ingen anledning till varför den personen skulle vara skyldig att lämna uppgifterna om dig. Ett typiskt exempel på när någon är skyldig att lämna uppgifter är sanningsplikten för vittnen under en rättegång. Bedömningen om det är försvarligt ska annars ta hänsyn till hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte uppgiften lämnas och vem som lämnade den. Utifrån det du skriver ser jag ingen anledning till varför uppgifterna om dig skulle vara försvarliga att sprida men det kanske finns mer information kring detta som jag inte vet om.

Förtal faller oftast inte under allmänt åtal

I samband med att du frågar om du kan anmäla personen för förtal vill jag passa på att nämna att förtal oftast inte faller under allmänt åtal vilket innebär sådana åtal som drivs av åklagare (BrB 5 kap. 5 § första stycket). Det finns därför en risk att polisen väljer att inte gå vidare med en förundersökning om du anmäler och det rubriceras som förtal. Däremot har du möjlighet att själv väcka åtal och i så fall ska en skriftlig ansökan om stämning in till den tingsrätt där du bor. Stämningsansökan ska innehålla uppgifter om den tilltalade, själva brottsliga gärningen, eget anspråk och grunder för dessa, bevis och varför den tingsrätten är behörig att pröva målet (rättegångsbalken 47 kap. 2 §).

Sammanfattningsvis kan du, utifrån det du skriver, anmäla personen för förtal.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91430)