Kan jag anmäla en myndighetsperson om den talar illa om mig och fattar felaktiga beslut?

FRÅGA
Hej!Kan man anmäla en myndighetsperson från Socialtjänsten för förtal/grovt förtal och ärekränkning om man anser att personen påverkar andra att tycka illa om en förälder vilket visar sig i dessa personers beteende gentemot föräldern och medför att barnet inte får rätt hjälp från myndigheten? Personen vid myndigheten använder sig av maktmissbruk mot förälder och barnet och bygger sina utredningar på vad man tror eller har hört från andra och saknar fakta och bevis för deras beviljade insatser. Tack på förhand!
SVAR

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en fråga handlar om ett brott kommer Brottsbalken att vara tillämplig. Om en person utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan personen dömas för förtal enligt, 5 kapitlet 1 § Brottsbalken.

Detta innebär att om en myndighetsperson lämnar oriktiga uppgifter om dig till andra personer i syfte att utpeka dig som klandervärd eller brottslig kan det röra sig om förtal. Det kan även handla om förtal om uppgifterna som personen sprider om dig till andra personer görs i syfte att utsätta dig för andras missaktning, dvs som i ditt fall få andra att tycka illa om dig.

Det finns dock vissa undantag där en anklagelse inte klassas som förtal. I sådana fall måste anklagelsen ha varit försvarlig och dessutom sann, eller att man har haft en skälig grund till att anta att uppgiften var sann.

Vad kan du göra?

Om du anser att du blivit förtalad kan du kontakta polisen och upprätta en polisanmälan. Dock är förtal ett målsägandebrott. Det innebär att åklagaren som huvudregel inte får väcka åtal såvida det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Vid bedömningen av om det är påkallat ur allmän synpunkt så beaktas till exempel hur många som tagit del av den förtalande uppgiften, omfattningen och avsikten. Om Åklagaren inte anser att det är påkallat ur allmän synpunkt är det målsäganden, det vill säga du i detta fall, som måste väcka åtal för att en rättegång ska ske enligt 5 kap. 5 § Brottsbalken. Detta gör man genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Jag vill även påpeka att om du förlorar målet så kan det vara du som får betala rättegångskostnaderna enligt 18 kap 1 § Rättegångsbalken.

Beträffande fel i tjänsten

Om en anställd inom det offentliga vid myndighetsutövandet begår ett fel kan personen dömas för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken. Det går därför att anmäla en enskild person för att den har begått tjänstefel. Handläggare har således ett eget ansvar. För att en person ska dömas för det krävs att rekvisiten i lagen är uppfyllda. För det första krävs det att personen gjort fel. Att använda sig av maktmissbruk och att fatta beslut som inte grundar sig på sådant som lagen förutsätter är sådana fel som kan utgöra brottet tjänstefel. Således kan du alltså anmäla personen för tjänstefel. Om du väljer att göra en anmälan blir det polisen, åklagare och slutligen domstolen som kommer avgöra om personen begått ett brott eller inte.

Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen åter med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1252)
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?
2021-09-29 Får en lärare skrika och svära åt en elev?
2021-09-23 Begår man ett brott om man säger till en polisman, önskandes att nästa person denne påträffar ska döda polismannen?

Alla besvarade frågor (96356)