Kan jag ångra mitt vikariat för att jag vill ha ett annat erbjudet jobb hellre?

FRÅGA
Jag jobbar på timme, och har fått semestervikarier from mitten av juni till mitten av aug. Men, nu har jag blivit erbjuden en tillsvidare anställning på ett annat ställe de e ju tryggare oxå men hur gör jag? Får jag svika bolaget som gett mig jobb över sommaren? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring vad som gäller vid uppsägning av en anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).

Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § LAS).

Ett vikariat kan som huvudregel inte avslutas i förtid

Det framgår att du har "fått" semestervikariat men inte huruvida du tackat ja till denna tjänst eller inte. Det finns inga formkrav för att ingå ett anställningsavtal i svensk rätt, alltså kan omständigheten att du exempelvis tackat ja muntligen alternativt skriftligen till anställningen anses som bindande.

Ett vikariat är en tidsbegränsas anställning och kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid. Däremot kan man skriva in i anställningsavtalet att anställningen löper "… dock längst till och med" alternativt komma överens om en uppsägningstid som gäller (4 § LAS).

Ett vikariat kan avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder

Om det inte inskrivits något i anställningsavtalet om rätt till uppsägningstid gäller som utgångspunkt att avtal ska hållas. Detta innebär att man som arbetstagare är tvungen att följa det avtal man tackat ja till och därmed arbeta under hela perioden. Gör arbetstagaren inte detta kan hen riskera skadestånd.

Ett vikariat kan dock avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder. Exempelvis på grund av svek eller för att villkor är oskäliga med hänsyn till omständigheter i övrigt (30 § och 36 § avtalslagen).

Sammanfattning

Som utgångspunkt har du inte rätt att "svika" bolaget som gett dig jobb över sommaren, utan att riskera att behöva betala skadestånd. Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning och kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid, om inte det avtalat något särskilt. Om rätt till uppsägningstid avtalats gäller detta.

Möjligen kan ett vikariat avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder, men i så fall krävs exempelvis att anställningsavtalet är oskäligt alternativt att svek eller tvång föreligger.

Min rekommendation är att ta kontakt med arbetsgivaren som gett dig jobb över sommaren angående att försöka komma överens om att frånträda avtalet. I normalfallet borde inte en arbetsgivare vilja ha en anställd som inte är intresserad av jobbet, men notera att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att gå med på det.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96522)