Kan jag ångra mitt sommarvikariat trots att jag tackat ja?

FRÅGA
Hej!Jag har för några veckor sedan tackat ja till ett semestervikariat på 3 månader. Nu har jag dock blivit erbjuden en tillsvidaretjänst på annat håll som jag hellre vill ha. Har jag rätt att ringa och ångra mig angående sommarvikariatet trots att jag redan har tackat ja till det? Jag har inte skrivit på något kontrakt än, utan bara tackat ja muntligen via telefon.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor om vad som gäller vid uppsägning av anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).

Notera även om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).

Ett vikariat kan som huvudregel inte avslutas i förtid

Först kan konstateras att det inte finns något formkrav för ett anställningsavtal i svensk rätt, det vill säga att ett sådant avtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Att du tackat ja till anställningen kan därför ses som bindande.

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning och kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid. Däremot kan man skriva in i anställningsavtalet att anställningen löper "… dock längst till och med" alternativt en ömsesidig uppsägningstid. I sådant fall kan anställningen sägas upp med en uppsägningstid (5 § LAS).

Ett vikariat kan avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder

Om det inte inskrivits något i anställningsavtalet om rätt till uppsägning gäller som utgångspunkt att avtal ska hållas. Detta innebär att man som arbetstagare är tvungen att följa det avtal man skrivit under och därmed arbeta under hela perioden. Gör du inte detta riskerar du att behöva betala skadestånd.

Ett vikariat kan dock avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder. Exempelvis på grund av svek eller för att villkor är oskäligt med hänsyn till omständigheter i övrigt (30 § och 36 § avtalslagen).

Sammanfattning

Notera först att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange andra bestämmelser än vad lagen anger och därmed vad jag skrivit i min text.

Under förutsättning att det inte skrivits in någon rätt att säga upp vikariatet i anställningsavtalet eller andra omständigheter föreligger för att avsluta avtalet, så har du inte rätt att ringa och ångra dig angående sommarvikariatet utan risk för skadestånd. Jag råder dig därför att ta kontakt med din arbetsgivare för att försöka komma överens om att frånträda avtalet. I normalfallet borde inte en arbetsgivare vilja ha någon anställd som inte är intresserad av jobbet men notera att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att gå med på det.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1872)
2021-10-28 Från vilken dag gäller uppsägningstiden?
2021-10-27 Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider utan mitt tillstånd?
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?

Alla besvarade frågor (96614)