Kan jag ångra en tillsvidareanställning?

FRÅGA
Hej! Jag har skrivit på ett anställningskontrakt på ett arbete som jag blivit erbjuden. Ingen provanställning, det är tillsvidareanställning. Jag har nu blivit erbjuden ett annat jobb som jag hellre vill ha hos en annan arbetsgivare. Kan jag bryta det kontraktet med den första jag skrivit på?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att ingångna avtal ska hållas. Detta innebär att man som arbetstagare inte omedelbart kan avbryta anställningsavtalet och därmed inte behöva arbeta, utan att riskera att behöva betala skadestånd på grund av avtalsbrott.

Om ditt anställningsavtal kan anses oskäligt, någon har vilselett dig till att ingå anställningsavtalet alternativt att någon annan ogiltighetsgrund enligt avtalslagen tredje kapitel föreligger, så finns det möjlighet att ogiltigförklara anställningsavtalet och därmed inte behöva fullfölja det. Det finns dock inget som tyder på att sådant är fallet i din fråga så det kan bli svårt att avbryta avtalet på sådana grunder (30 § och 36 § avtalslagen).

Det finns dock möjlighet att säga upp anställningsavtalet men i sådant fall följer en uppsägningstid. Enligt lag har arbetstagare en skyldighet att beakta minst en månads uppsägningstid men ett kollektivavtal på arbetsplatsen alternativt ditt anställningsavtal kan ange en längre tid, rimligen två till tre månader (2 § och 11 § lag om anställningsskydd).

Sammanfattning

Som utgångspunkt kan du inte omedelbart bryta det första anställningsavtalet som du har skrivit på, utan att riskera att behöva betala skadestånd. Däremot kan du säga upp avtalet med en viss uppsägningstid.

Min rekommendation

Min rekommendation till dig är att först försöka komma överens med arbetsgivaren att frånträda ditt påskrivna anställningsavtal. I normalfallet borde inte en arbetsgivare vilja ha en anställd som inte är intresserad av jobbet men notera att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att omedelbart bryta avtalet.

I annat fall bör du kolla upp om någon särskild uppsägningstid gäller enligt arbetsplatsens kollektivavtal alternativt ditt anställningsavtal. Om dessa inte anger något särskilt gäller att du har en månads uppsägningstid och måste arbeta denna period för att inte riskera skadestånd.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97636)