Kan jag åka utomlands om jag blivit misstänkt för ringa misshandel?

2020-08-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag slapade till kille en kväll när han sa att jag skulle gå och suga nån annans killes kuk. Det var ren reflex, inget som gav märken eller något annat. Men sen låser han ut mig ur lägenheten och gör polisanmälan för misshandel?! Jag har en 5 månaders pojke men har ensamvårdnad om honom. Jag hade planerat att åka på en liten semester för att besöka mina föräldrar och familj som bor utomlands (Europa) och tänkte då vara borta i ca 2 veckor nån gång i slutet på året så vi kan fira jul och nyår tillsammans då jag inte har träffat familjen på 2 år och de vill så gärna träffa mig och min lilla bebis. Nu till min fråga, är det okej att åka på semester eller hur/vad kan hända om man gör det när man blivit "misstänkt för misshandel"?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).

Att slå någon med en öppen handflata anses som ringa misshandel

Du begår misshandel när du tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter personen i vanmakt eller liknande tillstånd (3 kap. 5 § BrB). I detta fall kan du ha tillfogat killen smärta. En tumregel är dock att det rör sig om ringa misshandel om den misshandlade inte behöver uppsöka sjukhus. Att du slagit någon med öppen handflata talar också för att misshandeln bör anses som ringa.

En förundersökning för att samla bevis kring händelseförloppet inleds om det finns anledning att anta att ett brott har förövats efter att killen polisanmält händelsen (23 kap. 1 § RB). Om/när förundersökningen har kommit så långt att du skäligen kan misstänkas för brottet, ska du underrättas om misstanken (23 kap. 18 § RB). När förundersökning avslutats, ska åklagaren besluta och meddela huruvida åtal ska väckas eller inte (23 kap. 20 § RB).

Reseförbud meddelas med hänsyn till brottets beskaffenhet och risk för att gärningsmannen undandrar sig lagföring eller straff

Det som hade kunnat stoppa dig från att åka på semester med din son är ifall reseförbud hade meddelats av rätten eller åklagaren (25 kap. 3 § RB). Reseförbud utan tillstånd att lämna anvisad vistelseort kan meddelas om du är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa och det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att du avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (25 kap. 1 § första stycket p 1 RB). Ett beslut om reseförbud förutsätter även proportionalitet (25 kap. 1 § fjärde stycket RB). Om gärningsmannen bryter mot reseförbudet ska hen i princip omedelbart anhållas/häktas (25 kap. 9 § RB).

Ett reseförbud för ringa misshandel är oproportionerligt

Även om förundersökningen kommer att komma så långt att åtal kan väckas mot dig, finns det ingen risk att rätten meddelar reseförbud eftersom det endast rör sig om ringa misshandel. Ett reseförbud i förhållande till brottets beskaffenhet och det faktum att resan endast är en familjeresa hade varit en oproportionerlig åtgärd.

Sammanfattningsvis finns det inget som stoppar dig från att åka utomlands med din son!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91293)